Kammeradvokatens tabte sag koster skatteborgerne millioner

Kammeradvokat Boris Frederiksen førte på vegne af Finansiel Stabilitet en omfattende sag mod den lille Ebh Bank fra Fjerritslev i Thy. Finansiel Stabilitet tabte og blev dømt til at betale sagsomkostninger til modparten på 121 millioner kroner. Sagen er anket til Højesteret med udsigt til yderligere omkostninger. 
Foto: Leif Jørgensen (Creative Commons)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kammeradvokatens tabte sag koster skatteborgerne millioner

Kammeradvokat Boris Frederiksen førte på vegne af Finansiel Stabilitet en omfattende sag mod den lille Ebh Bank fra Fjerritslev i Thy. Finansiel Stabilitet tabte og blev dømt til at betale sagsomkostninger til modparten på 121 millioner kroner. Sagen er anket til Højesteret med udsigt til yderligere omkostninger. 
Af Lars Abild, redaktion@indblik.dk
I løbet af få måneder har den offentlige bankoprydder Finansiel Stabilitet fået et par gevaldige lussinger af Vestre Landsret i to retssager mod tidligere ledelser i henholdsvis Ebh Bank og Løkken Sparekasse.
De to sager minder meget om hinanden og viser, hvilke kæmpekrav de involverede i første omgang blev mødt med. Og hvordan luften så stille og roligt igennem de årelange retssager er feset ud af ballonen og kravene blevet væsentligt lavere.
Begge sager er af Finansiel Stabilitet blev anket til Højesteret, hvilket er sket efter samtaler mellem bestyrelsen i Finansiel Stabilitet og deres eksterne advokater.
I Finansiel Stabilitets pressemeddelelse om Ebh Bank står: ”Den 31. januar 2020 afsagde Vestre Landsret dom i den sag, som Finansiel Stabilitet havde anlagt mod den tidligere direktion, bestyrelse og eksterne revision i ebh bank. Dommen indebar frifindelse af de sagsøgte for stort set alle forhold. Dog blev den tidligere adm. direktør, Finn Strier Poulsen, dømt til at betale lidt over 2 mio. kr. til Finansiel Stabilitet.”
Finansiel Stabilitet skilter ikke med detaljerne i sagen, men på hjemmesiden ”Danske Domstole – for ret og retfærdighed” ser sagen sådan ud:
Sagen blev anlagt i december 2010, og erstatningskravet mod alle de sagsøgte var på 700 mio. kr. I løbet af de mere end ti år sagen til nu har varet, blev kravene sat ned, så: ”..så kravene mod de enkelte sagsøgte endte med at være i størrelsesordenen mellem 202 mio. kr. og 550 mio. kr.”
Krav på 550 millioner reduceret til to
Det var den tidligere bankdirektør, der skulle have haft mere end én halv mia. kr. op af lommen, hvis Finansiel Stabilitet havde fået ret i sine påstande, men det gik ganske anderledes, fremgår det også af domstolens hjemmeside: ”Ved landsrettens dom blev alle de sagsøgte frifundet, bortset fra, at Finn Strier Poulsen blev dømt til at betale en erstatning på lidt over 2 mio. kr. Finansiel Stabilitet havde krævet, at han skulle betale en erstatning på næsten 550 mio. kr.”
Det to mio. kr. svarer til 0,36 pct. af kravet mod Finn Strier Poulsen.
Venstres Hans Christian Schmidt, der er medlem af Erhvervsudvalget, siger:
”Vi har fået at vide af erhvervsminister Simon Kollerup, at Finansiel Stabilitet allerede har brugt 500 mio. kr. på at føre retssager mod ledelser og revisorer i krakkede banker. Oveni kommer så, at Finansiel Stabilitet nu er dømt til at betale 155 mio. kr. til de stævnedes advokater i to af de årelange sager. Det bliver bare ved og ved. Det er helt utroligt, og jeg formoder, det har store konsekvenser for de stævnede. Betal 700 mio. kr., siger Finansiel Stabilitet. Landsretten siger to. Og nu er det så 100 mio. kr. Det hænger jo ikke sammen.”
I samme åndedrag siger han: ”Og så er jeg mere end forundret over, at offentligheden heller ikke må få at vide, hvad millionerne er blevet brugt til, hvad der præcist er betalt for. Vi får bare et bruttotal, men det gør det ikke muligt at se, hvad der egentlig har fundet sted. Det mener jeg, ministeren skal få ændret.”
Den tidligere direktør er ikke fri for at mærke Finansiel Stabilitets ånde i nakken, når han som den eneste skal i Højesteret. For som bankoprydderen skriver:  ”Betalingspåstanden vil være på 100 mio. kr.”
Finansiel Stabilitet skal betale 121 millioner i den ene sag
Det er alene ”Danske Domstole – for ret og retfærdighed”, som informerer om, hvad dommen kommer til at koste Finansiel Stabilitet: ”Ved landsrettens dom er Finansiel Stabilitet blevet dømt til at betale næsten 121 mio. kr. i sagsomkostninger.”
Beløbet er betalt, men det er med forbehold for, hvad der kommer til at ske i ankesagen. Finansiel Stabilitet har tidligere oplyst til Indblik.net, at man ikke oplyser sag for sag hvilke omkostninger, de selv har haft til advokater, hvor de private advokatfirmaer i Ebh-sagen har sendt fakturaer i knap ti år. Det skyldes primært såkaldte fortrolighedsklausuler indgået mellem Finansiel Stabilitet og advokaterne.
Men det er en gigantisk sag, for som det fremgår af ”Danske Domstole – for ret og retfærdighed”.
”Selv om andre retssager har angået større beløb, er der formentlig tale om den mest omfattende sag, der hidtil er behandlet ved domstolene her i landet. Retssagen har varet 9 år, og sagens bilag fylder mere end 80.000 sider. Selve hovedforhandlingen i sagen strakte sig over 149 retsmøder i perioden fra den 4. september 2017 til den 25. juni 2019. Der deltog som regel 13 advokater i retsmøderne under hovedforhandlingen, og der blev afgivet forklaringer af 15 sagsøgte og 43 vidner. Landsrettens dom og gengivelsen af forklaringerne fylder tilsammen cirka 3.600 sider.”.
 Ny advokat før Højesteret
Et af de advokatfirmaer, Finansiel Stabilitet hyppigt har brugt i disse sager, er Danmarks største advokatfirma Advokatfirmaet Poul Schmith‎, der har en mangeårig aftale med staten om at være rigets Kammeradvokat.
I denne uge blev Kammeradvokat, repræsenteret ved partner Boris Frederiksen, udskiftet i sagen med Ebh Bank.
Det bekræftede direktør i Finansiel Stabilitet, Henrik Bjerre Nielsen. Børsen skrev, at han er meget fåmælt i sagen og ikke vil oplyse, om det er en regulær fyring.
“Vi har skiftet advokat. Det har vi orienteret Boris Frederiksen om, men hvad vi ellers har af drøftelser med vores advokater, kommenterer vi ikke på offentligt.”, sagde Henrik Bjerre Nielsen til avisen.
Lukket for offentligheden
I pressemeddelelsen fra Finansiel Stabilitet står: ”Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet har efter samråd med sine eksterne advokater besluttet at anke dele af dommen over for den tidligere adm. direktør, Finn Strier Poulsen.”
Indblik.net har spurgt Finansiel Stabilitet, om Boris Frederiksen har været med til at rådgive om anken til Højesteret for dernæst at blive sat af sagen. Direktør for Jura og Kredit i Finansiel Stabilitet, Marianne Simonsen, skriver i en mail:
”Beslutning om at anke ledelsesansvarssagerne træffes af bestyrelsen i Finansiel Stabilitet, efter samråd med vores advokater. Jeg kan ikke oplyse dig nærmere om rådgivningen i de enkelte sager.”
I sagen om Løkken Sparekasse rammer kuglerne på snoren hinanden på samme måde som med Ebh Bank.
”Efter sparekassens økonomiske sammenbrud i foråret 2009 anlagde Finansiel Stabilitet sag med påstand om, at de sagsøgte solidarisk skulle betale 275 mio. kr. Ved landsrettens dom blev de sagsøgte frifundet, og Finansiel Stabilitet dømt til at betale sagsomkostninger med i alt ca. 34 mio. kr.”
I Højesteret vil betalingspåstanden vil være på 50 mio. kr.
Kammeradvokaten oplyser, at de ikke har ført sagen mod Løkken Sparekasse.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4839″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1780″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”5927″][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?