Konference: Kan borgeren få ret over for staten?

28. januar lægger Christiansborg hus til en konference om den enkelte borgers mulighed for at få sin ret, når modstanderen er staten.
Foto: Anders Hviid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Konference: Kan borgeren få ret over for staten?

28. januar lægger Christiansborg hus til en konference om den enkelte borgers mulighed for at få sin ret, når modstanderen er staten.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Tænketanken Justitia og Syddansk Universitet sætter den 28. januar fokus på den enkelte borgers retssikkerhed, når borgeren møder staten i retten. Det sker på en konference i Fællessalen på Christiansborg, hvor formanden for Retsudvalget, Preben Bang Henriksen (V), er vært.
”Jeg er rigtig glad for, at vi med konferencen får sat fokus på de udfordringer, vi ser, når borgere er oppe mod det offentlige i civile retssager. Staten er en meget stærk modpart med nærmest ubegrænset adgang til viden og økonomiske midler, hvilket giver et skævt styrkeforhold til skade for borgernes retssikkerhed,” siger Preben Bang Henriksen.
En af oplægsholderne er lektor, dr.jur. Frederik Waage fra SDU, som i 2017 forsvarede disputatsen Det offentlige som procespart, der vedrørte statens advokat, Kammeradvokatens, rolle. I disputatsen påviste Frederik Waage bl.a., at Kammeradvokaten, når han fører sager for forvaltningen, er bundet af almindelige pligter om korrekt sagsoplysning, ligesom Kammeradvokaten og staten skal handle sagligt i alle dele af procesførelsen.
Højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen vil holde oplæg om, hvordan borgernes grundlovssikrede adgang til domstolene opfattes fra en højesteretsdommers perspektiv. Der vil desuden være oplæg fra bl.a. Jens Møller fra Folketingets Ombudsmand og vicedirektør i Justitia, Birgitte Arent Eriksson og projektleder i Justitia, tidligere præsident i Sø- og Handelsretten, Henrik Rothe.
Mødeleder ved konferencen er chefredaktør på Weekendavisen, Martin Krasnik, som også styrer den afsluttende paneldebat.
Konferencen støttes af Indblik.net
Tilmelding kan ske via dette link: https://justitia.nemtilmeld.dk/9/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1623″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”3319″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2828″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?