Krig om statens brug af Kammeradvokaten

BACH Advokater arbejder intenst på, at det skal være slut med, at Kammeradvokaten stort set har eneret på at levere juridiske ydelser til staten. Der skal være udbud og konkurrence. Kammeradvokaten har dog helt andre tanker og et andet syn på, hvad der er op og ned.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Krig om statens brug af Kammeradvokaten

BACH Advokater arbejder intenst på, at det skal være slut med, at Kammeradvokaten stort set har eneret på at levere juridiske ydelser til staten. Der skal være udbud og konkurrence. Kammeradvokaten har dog helt andre tanker og et andet syn på, hvad der er op og ned.

Af Lars Abild, redaktion@indblik.net

Den, der lever stille, lever godt, siger man i advokatbranchen. Transparens er ikke noget, man rutter med. At flyve under radaren er et gode.

Det viser en brevveksling, hvor BACH Advokater og Kammeradvokaten skyder med skarpt mod hinanden. Imidlertid er det ikke direkte mellem de to virksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet er deres bindeled.

Forklaringen er, at Konkurrencerådet er i gang med en undersøgelse af advokatbranchen, og det giver mulighed for input.

Advokat Torkil Høg, BACH Advokater, skriver i sit brev til styrelsen:

”Vi synes, det er meget glædeligt, at Konkurrencerådet interesserer sig for vores branche. Det er fornuftigt at undersøge, om der er grundlag for bedre konkurrence. I den forbindelse opfordrer vi Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet til – hvis det ikke allerede er sket – at inddrage kammeradvokatordningen i undersøgelsen med henblik på, at Konkurrencerådet i analysen kan udtrykke sin holdning til og anbefaling om, hvorvidt kammeradvokatordningen ud fra konkurrencemæssige hensyn bør afskaffes eller væsentligt ændres inden for en kort årrække.”

Overskud fra staten til privat konkurrence
Torkil Høg har en fortid i styrelsen og er konkurrencemand. Hans frygt er, at Kammeradvokaten bruger penge fra de statslige ydelser til at underbyde på det private marked – hermed altså også BACH Advokater: ”Der er derfor risiko for, at Kammeradvokaten krydssubsidierer derved, at firmaet anvender det betydelige overskud, der indtjenes via ikke-konkurrenceudsatte opgaver for staten, til at øge firmaets andel af markedet for rådgivning til private virksomheder,” skriver han.

Det er naturligvis en risiko, men Kammeradvokaten fejer argumentet af bordet i sit brev til styrelsen:

”Vi kan sagtens i en konkret sammenhæng tilbyde mindre ydelser gratis .. men kun hvor vi har en begrundet tro på, at dette kan føre større betalingsopgaver med sig – i den sammenhæng bedriver vi ikke filantropi. Dette anser vi dog for at være udtryk for en helt normal markedstilgang, som vi også ser anvendt hos alle vore konkurrenter,” skriver ledende partner Tomas Ilsøe Andersen.

Opgave i udbud
At konkurrenceudsætte tilsyneladende kan være en god ide, fremgår af Ankenævnet for Patienterstatningen, hvor man behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen. Her kan man søge erstatning, hvis ens operation er gået galt.

Det er en af de få opgaver, staten har sendt i udbud, som tidligere lå i en længere årrække hos Kammeradvokaten.

Ikke færre end fem advokatvirksomheder bød ind. Horten vandt, og den praktiske ordning er, at Kammeradvokaten fører de igangværende sager til ende, derefter tager Horten over. En retssag tager typisk tre til fire år. Derfor er det endnu for tidligt at kunne opgøre den samlede besparelse.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”4847″ img_size=”750×470″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”23px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

At det ikke er ligetil at sende opgaver i udbud, skal ses i lyset af, at Kammeradvokaten har en solid kontrakt. Det fremgår af aftalen mellem Finansministeriet og Kammeradvokaten fra 2014 – den første blev indgået i 1936 – at det kan tage op til to år for staten at sige farvel, hvis den ændrer sin indkøbsstrategi af juridiske ydelser. Aftalen blev indgået uden udbud.

Hvordan slagsmålet mellem BACH Advokater og Kammeradvokaten ender, er for tidligt at sige.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår Konkurrencerådets rapport bliver offentliggjort, men det er åbenlyst, at rådet har mulighed for at få de oplysninger, de ønsker, og som BACH Advokater efterspørger:

”Eftersom nærværende brev sendes i kopi til BACH Advokater, og derfor skal kunne tåle generel omtale, har vi af konkurrencemæssige årsager valgt ikke her i teksten … hvis Rådet imidlertid har interesse i at kende vores samlede omsætning, er Rådet velkommen til at rette henvendelse herom.

I brevvekslingen mellem de to advokatvirksomheder er det ikke så mange oplysninger, som kommer på bordet, men kærligheden mellem de to er ganske begrænset:

”Samlet set er der derfor ingen af BACH Advokaters mange påstande – som alle bygger på ”forlydender” og ”antagelser”, samt herreløse ”eksempler” og egne holdninger – der har grobund i den virkelighed, som vi oplever, og – i det omfang det er muligt – kan dokumentere,” skriver Kammeradvokaten.

Advokatfirmaet Poul Schmidt
Kammeradvokaten er mere præcist det private advokatfirma Poul Schmidt, der med sine 650 medarbejdere er landets største advokatvirksomhed med såvel en kommerciel del og monopolet med staten. På sin hjemmeside skriver virksomheden: ”Vi er statens primære advokat – en rolle, vi er stolte af og værner om. Det stiller helt særlige krav og forventninger til den måde, vi agerer på, og det vi leverer. Omstillingsparathed er her et grundvilkår, og målet er altid niveauet over det forventede.”

Tidligere innovationsminister i Finansministeriet, Sophie Løhde, sagde i marts 2019 om et fald på tre pct i indkøb hos Kammeradvokaten:

”Jeg er tilfreds med, at vi for første gang i flere år ser et fald i udgifterne til Kammeradvokaten, men vi skal bestemt ikke hvile på laurbærrene. Derfor vil vi i Finansministeriet og i samarbejde med andre ministerier bl.a. indføre et princip om, at man skal gøre rede for, hvorfor der er behov for at købe ekstern juridisk bistand, og forklare, hvorfor man ikke kan bruge en anden advokat end Kammeradvokaten. Det skal være med til skabe en kulturforandring, så man tænker sig grundigt om, før man kontakter Kammeradvokaten.”

Se korrespondance fra BACH Advokater her.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1780″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4571″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”3373″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?