Krigen fortsætter mellem professor og landbrug

Ugen før en retssag om sin troværdighed fremlægger professor Stiig Markager nye, egne beregninger om landbrugets kvælstofudledning. Men de bliver kritiseret af andre fagfolk. 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Krigen fortsætter mellem professor og landbrug

Ugen før en retssag om sin troværdighed fremlægger professor Stiig Markager nye, egne beregninger om landbrugets kvælstofudledning. Men de bliver kritiseret af andre fagfolk. 
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Prosessor Stiig Markager, som er tilknyttet Aarhus Universitets Institut for Boiscience, er stævnet i en retssag, som finder sted på tirsdag i Hillerød. Det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, BL, som har indstævnet professoren med påstand om, at hans udtalelser om landbrugets kvælstofpåvirkning af havmiljøet, trækkes tilbage, fordi de er objektivt forkerte. Stiig Markagers udledningstal er væsentligt højere end de tal, andre forskere når frem til.
Over for Indblik.net har professoren fastholdt sine påstande, som bygger på hans forskning og beregninger, også selv om de ikke svarer til de beregninger, som hans kolleger på Aarhus Universitet, udgiver i den officielle NOVANA rapport en gang om året. (NOVANA-rapporten er det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet).   Og her nogle dage inden retssagen kom der et nyt udspil fra professoren.
I fredags fremkom Stiig Markager med sine 2019-tal på en konference, som Teknologirådet afholdt. Ifølge et referat i Politiken var udledningen (læs: fra landbruget. red) af kvælstof til vandmiljøet sidste år 72.000 tons, en stigning på 22.000 tons i forhold til 2018 og den højeste siden 2008.
Hovedparten at stigningen skyldes dog den megen regn i 2019. Derfor korrigerer forskeren for mængden af nedbør, og den korrigerede udledning lander ifølge Stiig Markagers opgørelse på 59.000 tons, en stigning på 4000 tons fra 2018 og også lige akkurat den højeste i 12 år.
Stiig Markagers tal vækker forbløffelse blandt de kolleger, som arbejde med NOVANA-rapporten: Seniorrådgiver Hans Thodsen kalder offentliggørelsen af Stiig Markagers tal for ”temmelig uheldig”.
”Vi har slet ikke lavet rapporten endnu, så vi har ikke regnet det tal ud (for kvælstofudledningen, red) som skal puttes ind, så det er ikke det rigtige tal, der er kommet ud,” siger seniorrådgiver Hans Thodsen til Effektivt Landbrug (kræver abonnement).
Bæredygtigt Landbrug har reageret på Stiig Markagers tal ved at skrive et åbent brev til Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet for at høre om baggrunden for, at foreløbige tal lækkes. Også Leif Knudsen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevares faglige innovationshus SEGES, har bidraget til debatten på Facebook.
Aarhus Universitet får hvert år et større beløb for at betjene myndighederne med de fakta, som er relevante til brug til evt. regulering af landbruget. Herunder beregningen af næringsstoffer til vandmiljøet.
Bæredygtigt Landbrugs direktør, Hans Aarestrup, skriver i organisationens åbne brev:
”Problemet er, at medarbejdere fra et myndigheds-betjenende universitet offentliggør foreløbige tal for det samme, som myndighederne og mange andre forventes at skulle forholde sig til. Dermed er myndighederne og andre interessenter blevet underløbet og budskaberne i den endelige rapport muligvis fordrejet, inden den endelige offentliggørelse. På denne baggrund stiller vi spørgsmålstegn ved, om myndighedsbetjeningen er håndteret anstændigt og fagligt korrekt.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4057″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4894″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”10457″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?