Landbrugspakken er en stor succes

Den såkaldte landbrugspakke, som blev vedtaget af den borgerlige regering i december 2015, er en stor succes, siger faglig direktør i interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug Jørgen Evald Jensen.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Landbrugspakken er en stor succes

Landmændene kan igen sælge korn på det internationale marked, og kvælstofudledningen holder sig konstant.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
”Den såkaldte landbrugspakke, som blev vedtaget af den borgerlige regering i december 2015, er en stor succes,” siger faglig direktør i interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug Jørgen Evald Jensen.
”Ikke nok med, at danske landmænd nu igen er i stand til at producere kvalitetskorn, så både folk og fæ får mere af det livsvigtige protein i deres fødevarer og foder, men nu kan landmændene på ny sælge deres varer på udenlandske markeder.”
Og som en vigtig pointe: Den store kvalitetsforbedring er sket ved, at landmændene kan bruge mere kunstgødning – uden at der sker større udslip af kvælstof til vandmiljøet.
Jørgen Evald Jensen har haft lejlighed til at se de foreløbige resultater fra årets Novana-rapport, som udkommer den 5. december. Novana er det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur, og her overvåger man løbende vandmiljøets og naturens tilstand, som prioriteres i forhold til de politisk fastsatte økonomiske rammer.
”Vi ved nu fra den netop offentliggjorte Novana-rapport fra Aarhus Universitet, at kvælstof-udledningen til kystvandene er stort set uændret gennem de sidste mange år, både i perioder med og uden reducerede gødningsreformer,” siger Jørgen Evald Jensen.
Inden landbrugspakken blev vedtaget, var der strenge regler for, hvor meget gødning der måtte bruges på markerne, og resultatet blev, at mange afgrøder fik for lidt, med det resultat at kvaliteten af dansk korn blev så ringe, at det ikke kunne bruges til brødbagning – nærmest kun til dyrefoder.
Men den natur- og landbrugskommission, som blev nedsat i 2011 med Jørn Jespersen (SF) som formand kom med en række anbefalinger, som bl.a. gik på, at kunstgødningsforbruget skulle afhænge af den enkelte jordlods beskaffenhed. Der ville altså være marker (de fleste), hvor man kunne gøde tilstrækkeligt til, at planterne fik den rigtige mængde næringsstoffer, mens der fortsat ville være områder, hvor der skulle udvises forsigtighed.
En hel del af rapportens 44 anbefalinger blev videreført i den landbrugspakke, den borgerlige regering gennemførte som ”Landbrugspakken” i 2015. Som altså har givet kornproduktionen et tiltrængt kvalitetsløft.
Under hele forløbet har der jævnligt været diskussioner om, hvorvidt kvælstofudledningen fra landbruget til vandmiljøet blev større efter landbrugspakkens indførelse. Det hævder bl.a. professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet, hvis beregninger er markant anderledes end tallene fra Novana-rspporterne. Bæredygtigt Landbrug har indstævnet professoren for retten med henblik på,” at Stiig Markagers udtalelser formelt og officielt kan bortfalde ved retskendelse”.
”I forbindelse med den nye Novana-rapport erkender man, at der har været fejl i analyser om vandmiljøet i perioden 2009-14,” siger Jørgen Evald Jensen.
Den faglige direktør mener, at de lavthængende frugter er høstet, når det drejer sig om at reducere kvælstofudslippet. Der er efterhånden ikke brune marked tilbage i vintermånederne, langt de fleste arealer om efteråret er tilsået med vintersæd eller efterafgrøder.
”Vi må nok til at diskutere, hvilke afgrøder vi skal plante for at være så miljøbevidste som muligt. Ikke alle afgrøder er lige gode til at optage kvælstof, f.eks. giver majs meget kvælstof videre,” siger Jørgen Evald Jensen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”3297″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2799″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1357″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?