Landsret afviser at dømme for omdiskuteret coronaparagraf

Landsret afviser at dømme for særlig coronaparagraf
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

En dom på 15 måneders fængsel er blevet vekslet til 10 måneders fængsel og en løsladelse til en nu 24-årig mand, der i januar deltog ved en demonstration arrangeret af gruppen Men In Black.

Manden er dømt for forskellige lovbrud i forbindelse med demonstrationen, der udviklede sig voldsomt. Men det kan ikke henføres under paragraf 81d, slår Østre Landsret fast. Byretten havde ellers taget paragraffen i brug.

Det er første gang, at landsretten tager stilling til, hvorvidt den omdiskuterede paragraf, der er indført for at forhøje straf for kriminalitet i forbindelse med covid-19-epidemien, også gælder optøjer.

– Fire voterende har fundet, at det ikke er omfattet af 81d. To voterende er enige med byretten i, at det er omfattet af 81d. Stemmeflertallet bestemmer, sagde retsformanden ved domsafsigelsen.

– Vi har herefter udmålt straffen, og der er enighed om fængsel på 10 måneder, lød det videre.

Manden er blandt andet dømt for at have kastet tre sten mod politiet og for grov forstyrrelse af den offentlige orden. Han har siddet varetægtsfængslet i fire måneder og var tydeligt lettet over dommen.

Han gav sin fremmødte familie store knus og fulgtes med dem ud af retten i stedet for at følge med betjente tilbage til arresten.

Ved demonstrationen 9. januar blev 16 betjente ramt af genstande, mens en stribe mænd og kvinder blev anholdt.

Indtil videre har byretten taget stilling i otte sager i kølvandet på demonstrationen. I samtlige af sagerne er den særlige paragraf taget i brug og har forhøjet straffen.

Dommen onsdag efterlader et lidt uklart billede af, hvordan paragraffen skal fortolkes, lyder det fra senioranklager Henrik Plæhn.

– Indtil videre har otte byretsdomme brugt bestemmelsen, og der var dissens i landsretten. Det giver et lidt mudret billede af, hvad retstilstanden egentlig er, siger han.

Dommene i kølvandet på urolighederne, hvor paragraffen altså betød ekstra hårde straffe, har udløst både kritik og debat på Christiansborg.

Loven blev vedtaget i marts sidste år af Folketingets partier med undtagelse af De Radikale og Enhedslisten.

Advokat Erbil Kaya, der repræsenterer den 24-årige mand, kalder dommen onsdag for en “sejr for retssikkerheden”. I sin procedure understregede han også sagens principielle betydning.

– Jeg møder også på vegne af retssamfundet. Denne sag vedrører os alle og er formentlig en af de vigtigste sager i de seneste år. Den handler om ytringsfrihed, og om man skal straffes for holdninger. Derfor er sagen banebrydende, sagde han.

Alle otte sager fra byretten er anket. Den næste kommer for landsretten i næste måned. I denne sag blev en kvinde idømt to års fængsel for sin rolle ved demonstrationen.

/ritzau/

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Se hvad vores læsere mener
Tema: Bøger til ferien
[adning id="17957"]

Fik du læst?