Mere gøgl eller flere ansatte

Flag og fanfarer, trommer og trompeter. Masser af børn og voksne fra kommunens børnehaver og skoler, vuggestuer og dagplejere i festligt og farverigt optog ned ad Storgade.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Mere gøgl eller flere ansatte

Flag og fanfarer, trommer og trompeter. Masser af børn og voksne fra kommunens børnehaver og skoler, vuggestuer og dagplejere i festligt og farverigt optog ned ad Storgade. Borgmesteren er også med, i dagens anledning iført klovnekostume, for temaet for årets børnekulturuge i Sorø Kommune er Cirkus, og Sorø får da også fint besøg af ”Sebastian Klein og Chappers sygeligt seje cirkusshow”.
Af Signe Dahl, signe@indblik.net
Sådan var det tilbage i maj 2017, og på Sorø Rådhus synes man det var sådan en sjov fest, at den skal på plakaten år efter år. Slaraffen slaraffen.soroe.dk kalder projektmagerne på rådhuset denne børnekulturuge for børn i alderen 3-10 år, som kulminerer i et optog, der lander på Sorø Torv en lørdag i maj. I 2018 var temaet Genbrug, og i 2019 var temaet Alverdens børn. ”Det bliver slarafme sjovt!” har alle årene været mottoet, men nu er det måske ikke sjovt længere?
Tværpolitisk forældregruppe siger fra
I hvert fald ikke hvis man spørger forældre til børn i de kommunale børneinstitutioner, som i Facebookgruppen ”Stop besparelserne på børn og unge området i Sorø Kommune”  for nyligt har stillet spørgsmål ved den kommunale prioritering af gøgl og gakkerier på et område, samme forældregruppe og mange byrådsmedlemmer synes lider stærkt under personalenedskæringer.
Det er en tværpolitisk gruppe af forældre, som den 25. juni 2019 har søgt aktindsigt i børnefestivalen, og i svaret fra det kommunale embedsværk fremgår det, at kommunen i maj 2019 har ydet et tilskud på kr. 15.000 til festen, hvoraf broderparten er gået til en utvivlsom festlig duo, der kalder sig Krølle og Cocodrilo. Det fremgår af det kommunale Slaraf-regnskab, at adskillige private fonde har bidraget til festlighederne, bl.a. Statens Kunstfond og Trelleborg Fonden, som samlet løber op i kr. 135.093.
Mere gøgl, eller mere personale?
Hvor mange timer ansatte på rådhuset har brugt til planlægning af klovnerierne, fundraising osv. meldes der ikke noget om. Det kan ikke afvises, at de har gjort det i deres fritid. Men hvad der måske er mere interessant er, at kommunen oplyser, der ikke anvendes lønninger i budgettet til personalets deltagelse i festivalen, “da denne aktivitet sammenlignes med øvrige aktiviteter som hver daginstitution deltager i”. Denne oplysning er en del forældre i den kritiske gruppe lidt skeptiske overfor, da lørdagens del af festlighederne jo ligger uden for daginstitutionernes åbningstider.
Således skriver eksempelvis Nanna Lapain: ”Selv om jeg er vild med kultur, kreativitet og musik, så ønsker jeg mig, som normeringerne ser ud nu, at der vil være flere pædagoger i dagligdagen, frem for at pengene bruges på ovennævnte.” I en by af Sorøs størrelse har engagerede mennesker ofte mere end én hat på, man kan f.eks. være både forældre og byrådskandidat, og nej-hatten kan man altså også tage på i Sorø. Nicolai Sandager (formand for LA Sorø) skriver; ”gak og gøgl prioriteret over kvaliteten i de kommunale kerneopgaver – ser ud til der er brug for et skud LA logik i de beslutninger”. Og Linda Nielsen (SFs byrådsmedlem i Sorø) skriver; ”Godt arbejde” om forældregruppens indsats der vedrører at afklare hvad Slaraffen egentlig koster.
Borgmester melder pas
Forældre Line Rosenbæk Sønderskov tilføjer: ”Vi ønsker bedre forhold for vores børn, intet andet. Lige nu har Konservative og Dansk Folkeparti flertallet og kommer til at stå på mål for beslutningerne, der tages. Der er så i jeres periode taget rigtig mange beslutninger ift. at spare på børnene, hvilket vi ikke er tilfredse med. Lige nu undrer det os, at I prioriterer fest højere end at sikre en hverdag der fungerer. Vi påpeger indenfor eget budget, at Slaraffen er en dyr event, hvor der bruges pædagogtimer.”
Borgmester Gert Jørgensen (Konservative) svarer bl.a.: ”Sorø Kommune har gode dagtilbud, som lever op til Dagtilbudsloven – som naturligvis altid kan blive endnu bedre. Men jeg må også bemærke, at vi i henhold til Dagtilbudsloven også angiver de alternative muligheder, som findes, hvis man ikke finder det kommunale dagtilbud tilstrækkeligt. Det er altid godt når godt når vores borgere/brugere stiller spørgsmål ved de ting vi beslutter politisk. Men når kritikken bliver unuanceret – “at vi skulle prioritere fest højere end et dagtilbud der fungerer”, så må jeg melde pas.”
Mange bække små
Det er meget muligt, at forældre og skatteydere i Sorø aldrig får afklaret præcis hvad netop denne fest koster, og det er da helt sikkert også en dråbe i havet i en kommune, hvor man skal bidrage med intet mindre end 26,40% (2019) af sin indkomst til den store gavmilde fælleskasse. Men det er også mange bække små, der gør, at politikere har så uendelig svært ved at få skattekronerne til at række – endsige sætte skatten ned. Slaraffen er blot ét eksempel i én kommune.
Her på Indblik retter vi et kritisk blik på nogle af de sager, som andre medier overser, måske fordi det er svært at være sur, når grinende børn og en borgmester med klovnenæse danser ned gennem hovedgaden. En hovedgade der i parentes bemærket bliver lukket for bilister den dag, til stor gene for butikkerne der mister omsætning. Foruden at rådhusets fest tager brødet ud af munden på det lokale foreningsliv, der får sværere ved at fundraise til deres events. Der er med andre ord intet, der er gratis, slet ikke de ideer, som rådhusenes mange projektmagere trækker ned over kommunens ”kunder” og de ansatte længere nede i det kommunale hierarki, som sjældent får mulighed for at sige nej tak til gøgl.
Meget mere gøgl på vej
Til august afholdes møde, om Slaraffen skal fortsætte i 2020, oplyser embedsværket. Og ifølge debatten i den kritiske forældregruppe på Facebook ønsker byrådsflertallet i Sorø, at festen fortsætter i en udvidet version.
I referatet fra Børn og Undervisningsudvalget den 2. april 2019 hedder det endvidere om de økonomiske konsekvenser ved fremtidens Slaraffen, at ”Slots og Kulturstyrelsen støtter Slaraffen – en børnekulturel dannelsesrejse med 896.400 kr. Sorø Kommune medfinansierer projektet med personaletimer for i alt 721.000 kr. samt eksterne midler for 50.000 kr.
Der indstilles til en indtægtsbevilling på 896.400 kr. fordelt udover efteråret 2019 og foråret 2021. Indtægtbevillingen fordeler sig på følgende måde:
2019: 317.500 kr.
2020: 442.400 kr.
2021: 136.500 kr.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?