Mette Frederiksens har ansvaret i mink sagen.

Havde MF vist, at der manglede lovhjemmel, havde hun utvivlsomt kunne fremskaffe den meget hurtigt.
Hør artikel

Hører man sagkundskaben, mener de fleste, at der ikke er grundlag for en rigsretssag. Sagen er alligevel meget alvorlig. Den drejer sig om tillid til hendes regeringsførelse.

MF har udtalt, i forbindelse med regeringsdannelsen, at det ikke er embedsmænd der skal bestemme. Magten skal tilbage til politikerne. Ja, hun har været en hård politisk chef for at sige det mildt. Hun har centraliseret magten i statsministeriet, sat sin tidligere spindoktor i regeringens koordinationsudvalg, har kørt helt lukket og brugt Barbara Bertelsen til at eksekvere sin magt – også i Minksagen, hvor hun har handlet på statsministerens vegne. MF har med andre ord haft ansvaret for hele processen.

På baggrund af 9 observationer konkluderede Statens Seruminstitut, at minkvirusen, Cluster 5 var vaccine resistent. Den samlede sagkundskab var hurtigt enige om at konklusionen var helt forkert. Den kunne ikke danne grundlag for at aflive alle mink.

En åben regeringsførelse med inddragelse af parter havde skabt et helt andet beslutningsgrundlag. Der var ikke tale om et nyt Wuhan. Tænk hvis der havde været tale om svin eller køer…

MF havde ansvaret for hele processen og derfor er der grundlag for mistillid til hendes regeringsførelse.

Ja og det er faktisk en meget alvorlig sag.

[adning id="17957"]

Fik du læst?