Når hensynet til samfundsøkonomien negligeres

I den nye energiaftale behøver fjernvarmeprojekter ikke længere at være samfundsøkonomisk forsvarlige. Klimahensynet trumfer.

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”8140″ img_size=”1020×436″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Når hensynet til samfundsøkonomien negligeres

I den nye energiaftale behøver fjernvarmeprojekter ikke længere at være samfundsøkonomisk forsvarlige. Klimahensynet trumfer.
Af Søren Skafte, redaktion@indblk.net
Samme dag, regeringen indgår en bred energiaftale, kommer statsminister Mette Frederiksen med et ”opråb” om behovet for en øget grad af økonomisk ansvarlighed.
”Vi skal tilbage i et spor, der er ansvarligt og bæredygtigt på den længere bane,” siger Mette Frederiksen til Berlingske. Vi skal tilbage til en “mere klassisk finanspolitik”, hvor man finansierer sine forslag og tænker over de langsigtede konsekvenser.
Siden begyndelsen af 1980’erne har det været et dogme i dansk energipolitik, at ud over energimæssige forhold har alle projekter været underkastet et krav om samfundsøkonomisk vurdering. Senere er det ubetingede krav om samfundsøkonomiske vurderinger suppleret med krav om klima- og miljømæssige vurderinger.
I energiaftalen af 22. juni 2020 er det aftalt, at:
”Derudover justeres samfundsøkonomikravet, så fjernvarmeprojekter kan godkendes uden en sammenligning med fossile alternativer, hvilket bl.a. vil sikre, at reguleringen ikke er en unødvendig bremse for konverteringer af naturgasområder til fjernvarmeområder.”
I øjeblikket er kommunalbestyrelser underlagt Energistyrelsens detaljerede krav til gennemførelse af samfundsøkonomiske vurderinger af alle fjernvarmeprojekter.
Kommunalbestyrelsen er i overensstemmelse med § 1 i lov om varmeforsyning og § 27, stk. 2, i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 1792 af 27/12/2018 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) – forpligtet til at sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.
Med ”justeringen” af samfundsøkonomikravet opgiver partierne sikringen af, at fjernvarmeprojekter tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til samfundsøkonomi. De tidligere vigtige hensyn til forsyningssikkerhed og forbrugerbeskyttelse er for længst opgivet til fordel på ensidig vægt på miljø- og klimahensyn.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4326″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6851″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7939″][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?