Ny analyse punkterer udbredt myte: De rigeste stikker ikke af fra resten af samfundet

Foto: Shutterstock

En ny analyse foretaget af tænketanken CEPOS viser, at de laveste indkomstgrupper i Danmark løftes mest af vækst.

Af Jeppe Caspersen, jeppe@indblik.dk 

Analysen er lavet af Martin Ågerup, som er direktør for CEPOS, og den viser, at fra 2010 til 2019, har de 10 procent med de laveste indkomster haft en samlet vækst i deres disponible indkomst på 170 procent.

Samtidig har de 10 procent med de højeste indkomster oplevet et fald på 3,5 procent, og for top 1 procent, er den disponible indkomst faldet med 7 procent i samme periode.

Ågerup skriver hertil, at “resultaterne skyldes høj indkomstmobilitet”, og at 3 ud af 10 er ude af den nederste indkomstdecil allerede efter et år, og efter kun 3 år, er ca. halvdelen ude af den nederste indkomstdecil.

At dem med de laveste indkomster i samfundet oplever et løft i deres indkomst, er en konsekvens af den generelle vækst i samfundet og at der generelt er høj mobilitet i Danmark, lyder det. 

Derimod er det kun en tiendedel af indkomstfremgangen hos de 10 procent med de laveste indkomster, der kan tilskrives velfærdsstaten og den øgede omfordeling.

– Historisk og på langt sigt er der ingen tvivl om, at velstandsfremgang er markant vigtigere end omfordeling til at fremme levevilkårene, også for dem med de lave indkomster. De fattigste 40 procent af danskerne har for eksempel en markant højere levefod i dag, end for 100 år siden. 

– Inkluderende økonomisk vækst er god socialpolitik. Det afgørende er ikke, om væksten kommer alle borgere helt ligeligt til gavn på kort sigt, men om samfundet er dynamisk og dermed tillader borgerne at komme frem i tilværelsen og opnå indkomstfremgang på lidt længere sigt, konkluderer Martin Ågerup således i analysen.

Tabel: CEPOS

CEPOS-direktøren kommer derudover med tre konkrete anbefalinger til, hvad politikerne i Danmark kan gøre, så endnu flere bliver løftet ud af lav indkomst.

Bl.a. peger han på, at der bør indføres lavere selskabsskat og kapitalskatter, og at der bør indføres politikker, der øger den geografiske mobilitet i Danmark.

Disse tiltag vil hhv. øge investeringerne og dermed lønningerne og jobskabelsen og bidrage til at øge indkomstmobiliteten, da personer, der flytter til en anden by, ofte vil gøre det for at opnå højere indkomst i et job der.

Samtidig vil en styrkelse af konkurrence på diverse markeder øge mobiliteten ud af høj indkomst. Dette skyldes, at det bliver sværere at forblive på toppen i et marked, når det bliver lettere for nye aktører at etablere sig og vinde markedsandele.

Ågerup tilføjer, at studerende ikke er inkluderet i analysen, samt at resultaterne ikke er afhængige af valg af begyndelses- eller slutår.

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Se hvad vores læsere mener
Tema: Bøger til ferien
[adning id="17957"]

Fik du læst?