Ny erkendelse fra regeringen: Vigtigt at forske i atomkraft

Organisationen Ren Energi Oplysning, som går ind for atomkraft, har endelig fået svar på en forespørgsel fra 3. januar.
Foto: Copenhagen Atomics

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ny erkendelse fra regeringen: Vigtigt at forske i atomkraft

Organisationen Ren Energi Oplysning, som går ind for atomkraft, har endelig fået svar på en forespørgsel fra 3. januar.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Regeringen står fortsat hårdt på, at vi ikke skal have atomkraft i Danmark, men til gengæld ser det ud til, at der er en stigende forståelse for det fornuftige i, at danske forskere arbejder med atomkraftens muligheder, herunder den thorium-baserede teknologi. Thorium er et grundstof, som kan erstatte uran som brændstof i atomkraftanlæg.
Formanden for Ren Energi Oplysning (REO), Thomas Grønlund Nielsen, henvendte sig den 3. januar i år til klima-, energi, og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) for at få afklaret regeringens holdning til atomkraft og til de nye atomkraft-teknologier, som udvikles mange steder i verden, herunder i Danmark.
I Danmark gælder stadig Folketingets beslutning fra 1985 om, at atomkraft ikke skal indgå i den danske energiplanlægning. Ministeren mener, at beslutningsgrundlaget dengang om atomkraftens sikkerhed, økonomi og affaldsopbevaring stadig gælder i 2020.
Dog skete der en ændring, da Liberal Alliance indtrådte i VLAK-regeringen i 2016 og fik indskrevet i regeringsgrundlaget, at det skal være muligt at forske i atomkraft i Danmark – og især i thorium-teknologi.
I svaret fra ministeriet til Thomas Grønlund Nielsen, dateret den 28. marts, fastslås det, at sol- og vindenergi er de væsentligste teknologier i Danmarks grønne omstilling. Oprettelsen af nye atomkraftværker samt udviklingen af nye atomkraftværker er en tidskrævende proces, hedder det. For at de nødvendige (CO2-)reduktioner skal nås, er det svært at vente på tidskrævende teknologier.
Ingen barrierer for atomforskning
Så hedder det videre i brevet:
”Regeringen anerkender dog, at det er vigtigt at forske i nye energiformer, herunder atomkraft baseret på thoriumbaseret teknologi. Klima- Energi- og Forsyningsministeriet foretog i 2017 i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet en afdækning af, hvilke eventuelle barrierer der er for at kunne støtte forskning i thorium-baseret teknologi.
Det var vurderingen i 2017, at de danske forskningsinstitutioner har mulighed for at udføre forskning i thoriumbaserede teknologier, da der ikke eksisterer et forbud mod forskning på området, og da institutionerne har forskningsfrihed og frit kan disponere over basismidler til forskellige forskningsområder. I den forbindelse kan det nævnes, at Innovationsfonden i 2017 tildelte en bevilling på knap 500.000 kr. til et projekt om forskning i thoriumbaseret teknologi. (til Seaborg Technologies. red.).
Derudover er det også vurderet muligt at opnå støtte fra de øvrige forskningsmidler under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som er målrettet den tidlige forskningsfase.
Det er vigtigt for regeringen, at det danske energimiks bliver helt grønt, så snart som muligt. Det er derfor også vigtigt at holde sig opdateret på udviklingen af grønne teknologier og løbende se på, hvilke teknologier, der passer til den danske situation. På nuværende tidspunkt er det regeringens opfattelse, at opførsel af mere sol- og vindenergi er den bedste vej til sikker hurtig og billig grøn omstilling.”
Små atomkraftværker
Ministeriet forholder sig ikke til, at der over hele verden sker en voldsom teknologisk udvikling på atomkraft-området, hvor man satser på små decentrale atomkraftværker, der er billige og kan bygges på samlebånd. Den danske start-up virksomhed Seaborg Technologies har for nylig lavet en samarbejdsaftale med et sydkoreansk energiselskab om at levere 7.500 små atomreaktorer i Sydøstasien i tiden indtil 2040 . Reaktorerne er så små, at de kan pakkes ned i en 20 fods container. Seaborg Technology bygger en såkaldt smeltet-salt-reaktor, som ikke kan smelte ned eller eksplodere, og den første reaktor ventes leveret i 2024.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”3009″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4493″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4721″][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Se hvad vores læsere mener
Tema: Bøger til ferien
[adning id="17957"]

Fik du læst?