Ny retsdatabase risikerer at kvæle brugeren i information

I fremtiden vil dommere og advokater få adgang til 10 gange så mange domme som i dag — risikerer man, at dommere og advokater simpelthen kvæles i information, når der indføres en ny digital domsdatabase i Danmark?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ny retsdatabase risikerer at kvæle brugeren i information

Risikerer man, at dommere og advokater simpelthen kvæles i information, når der indføres en ny digital domsdatabase i Danmark?
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Spørgsmålet melder sig, fordi der er udsigt til, at dommere og advokater i fremtiden vil få adgang til 10 gange så mange domme som i dag.
Det er lektor, dr. jur Frederik Waage, SDU, som stiller spørgsmålet på Linkedin i forbindelse med det arbejde, hans selv udfører sammen med kolleger på SDU og KU, som har til formål at skabe en dansk domsdatabase, hvor alle dommer findes.
Som en del af arbejdet undersøger man, hvordan digitaliseringen af domme er sket i 8 forskellige nordiske lande (inklusiv de 3 baltiske lande).
Mange dommere har svært ved at se ideen i, at alle byretsdomme skal være online for offentligheden. Vil adgang til 10 gange så mange domme sammenlignet med i dag nu føre til et kvalitetsløft eller til, at proceduren bliver oversvømmet af mere eller mindre relevante by- og landsretsdomme, som ellers aldrig ville have fundet vej til Ugeskrift for Retsvæsen (UfR), siger Frederik Waage til Indblik.net.
Et andet eksempel på en massiv forøgelse af information som følge af digitaliseringen er forbedrede muligheder for en dommer at følge med i, hvad ”nabo” dommeren gør. I dag er danske dommeres arkivadgang normalt begrænset til retskredsen, men GPDR er formentlig ikke til hinder for at samtlige dommere i Danmark gøres til superbrugere i et integreret arkiv. Hermed vil alle dommere kunne læse med på hinandens retssager og søge i alle rettens arkiver, både over gamle og igangværende sager.
Igen er spørgsmålet, om en sådan forøget information kun vil være af det gode, spørger lektor. dr.jur. Frederik Waage.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?