Ny tænketank vil rette op på enøjet coronahåndtering og sundhedspolitik: “Proportionaliteten skal tilbage”

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S). (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

“Under corona har der været et meget ensidigt fokus på én sygdom, og det er gået udover behandlingen af andre sygdomme. Det vil vi gerne belyse, så vi kan få proportionaliteten tilbage i sundhedspolitikken”, lyder det fra en af tænketankens stiftere.

Af Claes Kirkeby Theilgaard, claes@indblik.dk 

Den lægefaglige tænketank Atlas kom til verden i marts sidste år og har siden markeret sig i debatten med bl.a. en række analyser om den danske coronahåndtering og konsekvenserne af denne.

Tænketanken, der stadig er i en opstarts- og vækstfase, men har ambitioner om at bide sig fast og blive her i mange år, blev stiftet af en gruppe lægefaglige personer, der igennem længere tid havde ment, at der manglede en lægefaglig stemme i den sundhedspolitiske debat herhjemme.

En tænketank med andet end corona på hjernen

Selvom tænketanken mest har beskæftiget sig med det altoverskyggende spørgsmål om håndteringen af coronavirus, har man dog mere generelle ambitioner, lyder det fra bestyrelsesformand Mia Gall Grandahl, der til daglig arbejder som psykiater.

– Det handler mere generelt om, at der er mange områder i debatten, hvor læger har en stor erfaring og viden, der bør komme befolkningen til gavn.

– Vores formål med Atlas er at komme med input til politikerne, der tager sundhedspolitiske beslutninger, og at belyse konsekvenserne af disse beslutninger, siger hun i et interview med Indblik.

Mia, der sammen med overlæge og psykiater Inger Ros udgør et delt formandskab i tænketanken Atlas, behøver kun ét kort stikord, før hun udfolder sig engageret om tænketankens mål og arbejde.

“Med Atlas forsøger vi at skabe en tværfaglig ekspertise, der kan bidrage med nuancer til samfundsdebatten”

Hun starter med at tage fat på, hvordan coronahåndteringen har afdækket nogle mere grundlæggende problemer i dansk sundhedspolitik, som hun og Atlas gerne vil sætte fokus på.

– Under corona har der været et meget ensidigt fokus på én sygdom, og det er gået udover behandlingen af andre sygdomme. Det vil vi gerne belyse, så vi kan få proportionaliteten tilbage i sundhedspolitikken.

– Det er derudover vigtigt for os, at der er lighed i sundhed. Det er vores indtryk, at der er kommet mere ulighed i sundhed under coronakrisen, fordi der er opstået længere ventetider på en lang række behandlinger, hvor kun nogle kan betale for at springe køen over og i stedet blive behandlet på f.eks. et privathospital.

– Det har konsekvenser, når man så ensidigt har fokus på corona. Det kan vi læger, der er med i tænketanken se, når vi er på arbejde – det her, det påvirker virkelig behandlingen af andre sygdomme.

– Vi har i vores arbejde indtil videre haft meget fokus på børn og unge. De har været i klemme og er blevet glemt under coronahåndteringen. I den kommende tid vil vi gerne fokusere mere på de ældre på f.eks. plejehjem, der bestemt også har været i klemme.

– Selvom corona fylder meget nu af åbenlyse årsager, så er det ikke kun coronahåndteringen, vi vil beskæftige os med. Vores ønske er generelt at kunne give input til, om den sundhedspolitik, der føres herhjemme, er hensigtsmæssig. Et andet oplagt område at tage op er f.eks. psykiatrien, der i lang tid har manglet ressourcer og er blevet underprioriteret. Derudover arbejder vi også i øjeblikket på analyser om andre emner.

– Med Atlas forsøger vi at skabe en tværfaglig ekspertise, der kan bidrage med nuancer til samfundsdebatten. Vi har selvfølgelig ikke repræsentation i vores tænketank fra alle lægefaglige specialer endnu, men vi forsøger at skabe faglighed og dialog på tværs af specialer, siger Mia Gall Grandahl til Indblik.

Bag om tænketanken Atlas

Tænketanken Atlas blev stiftet i marts 2021 på initiativ af Mia Gall Grandahl og Inger Ros, og består i dag af en bestyrelse, hvor der udover de to stiftere og formænd også sidder Christian Kanstrup Holm, der er biomediciner, og Tim Kristensen, der er pædiater.

Dertil kommer en ekspertpulje med 47 repræsentanter med forskellig læge- og sundhedsfaglig baggrund.

Tænketanken arbejder ved, at bestyrelsen initierer analyser, og at relevante folk fra ekspertpuljen derefter hjælper med at udarbejde disse.

Når en analyse er udarbejdet, sendes den den til høring hos hele ekspertpuljen, hvorefter den udgives, og så forsøges udbredt ved bl.a. at sende den til medier og politikere.

Alt arbejdet i Atlas er for nuværende baseret på frivilligt, ulønnet arbejde. Alle involverede er fuldtidsansatte, der arbejder på tænketanken i fritiden. 

På sigt er det ifølge Mia Gall Grandahl målet, at man vil ansætte nogen til at arbejde hos tænketanken fuldtid. 

– Vi håber også at være her om 10 år, siger hun.

[adning id="17957"]

Fik du læst?