Økologer fik det sværere i 2018

Prisen på konventionel mælk og økologisk mælk nærmede sig hinanden – og kødet viste samme tendenser, viser Danmarks Statistiks status for forrige år.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Økologer fik det sværere i 2018

Prisen på konventionel mælk og økologisk mælk nærmede sig hinanden – og kødet viste samme tendenser, viser Danmarks Statistiks status for forrige år.
Af Morten Okkels, mok@indblik.net
Danmarks Statistiks endelige opgørelser for landbrugsåret 2018 er ikke behagelig læsning for økologer, hvis produkter som ventet er gået tilbage målt på flere punkter. Som nu for eksempel malkekvæg.
Efter en betragtelig stigning i 2017 i den konventionelle mælkepris faldt prisen med 10 kr. pr. 100 kg og endte på 265 kr. pr. 100 kilo. Den økologiske mælkepris faldt med 22 kr. til 337 kr. pr. 100 kg. Dermed nærmer de to mælkepriser sig hinanden.
De store bedrifter har især højere ydelse pr. ko, men også en lidt bedre mælkepris. Dermed bliver forholdet mellem indtægts- og omkostningssiden i gennemsnit mere gunstigt for de større bedrifter.
Lønningsevnen pr. konventionel ko inklusive opdræt svarede til 246 kr. pr. arbejdstime mod 146 kr. pr. arbejdstime i den økologiske produktion anno 2018. Begrebet lønningsevne vil sige driftsresultat før løn, og det er således en målestok for evnen til at skabe indtjening.
Der var en lignende udvikling for økologisk svine-, slagtekalve- og ægproduktion, hvilket tyder på en generel tendens. Dermed er kurven knækket for økologerne, der ellers havde haft flere gode år forud for 2018.
Der er løbende landmænd, der omlægger til økologi, understreger Danmarks Statistik. Statens tilskud til nye økologer presser dermed konkurrencen, når udbuddet af økologisk mælk og kød stiger, uden at efterspørgslen har ændret sig væsentligt.
I forhold til netop køerne melder økologerne dog også om, at der er kommet relativt større omkostninger ved at opdrætte dem, bl.a. på grund af maskinstationer. Det koster gennemsnitligt 36.251 at opdrætte en ko mod 29.576 kr. for de konventionelle bedrifter.
Indblik.net har tidligere skrevet om de gode tal og fremtidsudsigter for svin, når man også inddrager udviklingen efter 2018. Omvendt er minkavlerne stadig hårdt presset.
Hent hele publikationen ’Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2018’ fra Danmarks Statistik her.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”3349″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1345″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”3593″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?