Otto Brøns Petersen: Misforståede indgreb mod inflation gør sygdommen værre

Priserne stiger. Danskernes lønninger bliver mindre værd. Men skyldes inflationen bare Putins krig i Ukraine? Eller er den produkt af nationalbankernes dårlige beslutninger?
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Forleden forsøgte tidligere justitsminister Søren Pind (V) at rejse en debat. Her satte han spørgsmålstegn ved den måde, Danmark fører fastkurspolitik på overfor euroen. Indblik.dk har spurgt en af det borgerlige Danmarks mest erfarne økonomer, Otto Brøns Petersen fra Cepos, hvad problemet egentlig er.

Otto Brøns Petersen, hvorfor er inflation overhovedet et problem?

”Inflation har mange ulemper. Det er en skjult og uigennemskuelig skat, som rammer ret tilfældigt. Det forstyrrer prismekanismen, som er helt afgørende for at forhindre uligevægte i økonomien. Der er ikke – modsat hvad en del økonomer engang troede – nogen up-side f.eks. i form af højere langsigtet beskæftigelse.”

Hvad kan de danske politikere gøre ved det?

”Inflation er grundlæggende et pengepolitisk fænomen. På grund af den danske fastkurspolitik bestemmer den europæiske centralbank, ECB, pengepolitikken også i Danmark, og derfor er der ikke meget, danske politikere kan gøre, så længe vi fører fastkurspolitik. Inflationen i Danmark er statistisk set ikke forskellig fra inflationen i eurolandene.”

Er de nuværende bud på bekæmpelse af inflation tilstrækkelige? Eller er de ligefrem forkerte?

”Symptombekæmpelse kan godt gøre sygdommen værre. Det er misforstået at bekæmpe inflation ved at gribe ind over for prisdannelsen på de varer, som stiger mest i pris. Forsøg på at indføre prislofter på f.eks. energi, sådan som en del EU-lande ønsker, vil skabe yderligere slør og dysfunktionalitet i prismekanismen. Energiprisstigningerne er relative prisændringer, som ikke i sig selv skaber inflation – det vil sige generel opdrift i priserne. Energipriserne er høje, fordi der er stor knaphed på energi i øjeblikket, og det problem bliver ikke mindre af at forhindre dem i at fungere.

Der er også en del egentlig udmærkede synspunkter, der bliver spændt for inflationsvognen, selv om det ikke har meget med sagen at gøre. Nogle politikere mente under valgkampen, at man skulle holde igen med udgiftsløfterne af hensyn til inflationen. Det var af mange grunde klogt, men ikke noget, som påvirker inflationen væsentligt.”

Skal Danmark overveje en “plan B”, hvis euroen kommer i krise? Eller måske inden?

”Vi har ført fastkurspolitik i 40 år, og det har indtil for nylig været en betydelig succes. Det fik bremset inflationen i 1980’erne og sikret prisstabilitet i mange år. Desværre har ECB i de senere år ikke været det stabile anker, som den var tidligere. Derfor er det efter min mening nødvendigt at overveje en plan B. Det er desværre ikke noget, myndigheder og politikere kan gøre i åbenhed, fordi det i sig selv ville få fastkurspolitikken til at bryde sammen. Vi skal heller ikke bilde os ind, at det er let at finde et godt alternativ. Vi skal begynde med at anerkende de store fordele, fastkurspolitikken har haft. Og vi skal gøre os klart, at de store centralbankers pengepolitik påvirker selv lande, der ikke fører fastkurspolitik. Men det ville ikke være rettidig omhu ikke at overveje en plan B, sådan som verden ser ud nu.”

[adning id="17957"]

Fik du læst?