Overlæge: Det går dog ikke, hr. sundhedsminister!

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Jacob Rosenberg, der er overlæge og regionsrådsmedlem, kommer i dette debatindlæg med en opsang til sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Af Jacob Rosenberg, professor, overlæge, dr.med., medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden (K, kandidat til regionsvalget (Region Hovedstaden) og kommunalvalget (Frederiksberg) (K)

Med den forrige regering havde vi et udspil til en sundhedsreform, som skulle styrke primærsektoren og det kommunale sundhedsvæsen. Dette ser ud til at være lagt i glemmebogen med den socialdemokratiske regering. Det går dog ikke, hr. sundhedsminister! Vi bliver nødt til at få styr på en større omlægning af sundhedsvæsenet, hvor specielt det kommunale sundhedsvæsen skal oprustes.

Befolkningen bliver ældre og får dermed flere sygdomme, og samtidig bygger vi supersygehuse, hvor staten har pålagt os at reducere antallet af senge. Derfor vil vi i de kommende år se en udvikling, hvor flere patienter hjemsendes tidligere end, hvad der måske er godt. Der vil i hvert fald ske et skred her i forhold til i dag. 

Derfor er det bydende nødvendigt, at vi dels styrker samarbejdet mellem region og kommuner, og dels får styrket det såkaldt nære sundhedsvæsen, dvs. alt det der foregår i kommunalt regi. Kommunerne har hverken midlerne eller ekspertisen på nuværende tidspunkt, så der er en stor opgave, der skal løftes her.

I valgkampen i 2019 lancerede Socialdemokratiet begrebet ”nærhospitaler”. Der er dog ikke rigtig nogen der ved, hvad dette betyder. Vi har i mange år centraliseret specialerne på de større sygehuse for netop at øge kvaliteten for den enkelte patient. Vi skal derfor ikke rulle denne udvikling tilbage og oprette små amputerede sygehuse igen. 

Begrebet nærhospitaler bør derfor dække over det, vi andre kalder sundhedshuse, og det er en slags fremskudt ambulatorium, hvor patienterne kan møde specialister inden for forskellige områder i stedet for at tage til et stort sygehus. Denne model giver fint mening og vil aflaste de pressede store sygehuse og bringe sundhedsydelserne tættere på borgernes hjem.

Samtidig har vi i Region Hovedstaden besluttet at etablere et 72 timers behandlingsansvar efter udskrivelsen. Det betyder, at det er lægen på sygehuset, der har det formelle behandlingsansvar for patienten de første 72 timer efter udskrivelsen.

Kontakten til lægen på sygehuset vil være fra sundhedsperson til sundhedsperson, og vi starter med at udbrede de 72 timers behandlingsansvar til borgere, som modtager kommunal pleje. Dette håber vi vil være et tilstrækkeligt sikkerhedsnet til de patienter, som måske kommer lidt hurtigere hjem fra sygehuset i forhold til, hvad vi plejer. 

Det er dog vigtigt at understrege, at det reducerede antal senge på de nye supersygehuse er et krav fra staten i forbindelse med udmøntningen af bevillingerne til nybyggeriet. Så medmindre denne beslutning omstødes af staten, har vi ikke andre muligheder end at række ud fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen, så vi ikke lader patienterne i stikken.

Generelt er der et stort behov for at øge samarbejdet mellem regioner og kommuner i de kommende år. Og det er lige præcis derfor, at vi skal have en sundhedsreform. Der er mange områder, hvor et intensiveret samarbejde mellem regioner og kommuner vil øge kvaliteten for borgeren, så det er bare med at komme i gang. Det handler om sikkerhed og tryghed for borgerne.

Dette indlæg til Indblik.dk er skrevet af en ekstern skribent og repræsenterer dennes egne holdninger. Har du selv noget på hjerte? Send os et debatindlæg her.

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?