Regeringen gør klar til at angribe Venstres skattestop

”Venstres skattestop vil koste statskassen 19 mia. kr.” Dette angreb kan Jakob Ellemann forvente i de kommende uger. Frem mod folketingsvalget har Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, stillet en række spørgsmål til finansministeren. Formålet med spørgsmålene er tydeligvis at skaffe ammunition til angreb på oppositionen.

Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Et af de mest interessante spørgsmål handler om Venstres skattestop

Skattestoppet indebærer, at afgifter i kroner ikke bliver sat op. Det betyder, at de gradvist bliver udhulet af inflationen. Derfor mener Finansministeriet, at et skattestop fører til en automatisk lettelse af afgiftstrykket.

”Varigt vil de offentlige finanser blive forværret med 19 mia. kr. (2022-niveau) opgjort som virkningen på den finanspolitiske holdbarhedsindikator,” skriver Finansministeriets embedsmænd.

Indblik har spurgt CEPOS-cheføkonom Mads Lundby Hansen, om Finansministeriet og Socialdemokraterne har en pointe med deres beregning.

 – Mads Lundby Hansen, du har været en af bagmændene bag skattestoppet. Mener du, at Socialdemokraterne har ret i, at skattestoppet er et problem?

 ”Nej, overhovedet ikke. Finansministeriets svar går helt skævt af Venstres skattestop. Og det kommer bag på mig. Skattestoppet giver kun et meget begrænset provenutab for de offentlige finanser. Og samtidig giver skattestoppet en betryggende sikkerhed for borgere og virksomheder for, at skatterne ikke forhøjes i en sen nattetime ved finanslovsforhandlingerne i Finansministeriet”

– Har Finansministeriet ret i, at staten går glip af 19 mia. kr. frem mod 2060?

Nej, svaret fra Finansministeriet giver et forkert indtryk af Venstres skattestop. Man lægger til grund, at Venstres skattestop vil fjerne allerede besluttet indeksering af afgifter, herunder energiafgifter. Det er en fejl. Venstres skattestop ændrer ikke på allerede besluttede indekseringer. Venstres skattestop låser på afgiftssiden alene ikke indekserede afgifter opgjort i kroner og øre. Faktisk er store dele af Venstres skattestop allerede finansieret i finansminister Nicolai Wammen seneste 2030-fremskrivning. Her indregnes prioritering af et fortsat skattestop for en række punktafgifter, herunder is, chokolade og kaffe, frem mod 2030. Hertil kommer et mindre provenutab fra tinglysningsafgift samt afgifterne på emballage, spildevand, bekæmpelsesmidler, råstof og CFC-beskatning. Og det er meget små beløb. der her er tale om på i størrelsesordenen 3-400 mio. kr. frem til 2030. Det er en meget lille forsikringspræmie, man betaler for en forsikring mod skattestigninger”

– Skattestoppet indebærer en forudsigelighed for borgerne og en disciplinering af skatteopkræverne. Er de positive effekter af skattestoppet det hele værd? Eller er skattestoppet et langsigtet økonomisk problem?

”Den store fordel ved skattestoppet er netop forudsigeligheden for borgere og virksomheder, og at man undgår en højere skattebyrde. Så et skattestop, der håndhæves meget håndfast, ser jeg en stor fordel i. Skattestoppet er på ingen måde en udfordring for vores kernesunde offentlige finanser. Den eneste ulempe er, at kreative politikere ikke kan lave skatteomlægninger. Men i det land som har OECDs højeste skattetryk, ser jeg det heller ikke som et stort problem, at man finder finansiering ved at skære i de offentlige udgifter frem for at øge skatterne. Gør man fordele og ulemper op for skattestoppet så er fordelene klart i overtal. Det ville kærkomment at få det genetableret. Bare tænk på, at Mette Frederiksen har hævet skatterne over 40 gange. Et skattestop vil forhindre en lignende udvikling ”

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l1/spm/8/svar/1904186/2615570.pdf

[adning id="17957"]

Fik du læst?