Søren Gade melder klart ud: Derfor er atomkraft vejen frem i den grønne omstilling

Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

“Vi er nødt til at se på atomkraft på en anden måde end for 30 år siden, hvor alle var forskrækkede”, lyder det fra Venstres EU-parlamentsmedlem Søren Gade.

Af Claes Theilgaard, claes@indblik.dk 

Venstres grand old man i EU-parlamentet, Søren Gade, har for nyligt erklæret sin støtte til atomkraft som en del af løsningen i den grønne omstilling, Europa står overfor.

Det gjorde han i et debatindlæg i Jyllands-Posten, der siden er blevet delt og læst flittigt af danskerne. 

Søren Gades udmelding kommer i ledtog med, at flere lande i EU-parlamentet er begyndt at presse på for at få klassificeret atomkraft som en grøn investering. 

Og det med at rykke atomkraft fra den “sorte” til den “grønne” liste i EU-systemet er noget, som Søren Gade kun kan bakke op om, fortæller han i et interview med Indblik. 

I hans optik er det i en ulmende energikrise tvingende nødvendigt at tænke nyt, hvis ikke vi vil deponere politisk handlefrihed til det, han betegner som “gassheikerne” i Østeuropa.

Søren Gade tror ikke umiddelbart på atomkraftværker i Danmark, men støtter idéen om, at man i Europa via en fælles indsats i EU kan åbne op for, at den tidligere så omdiskuterede energiform kan komme til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling.

Samtidig lyder det fra Venstremanden, at han er positivt overrasket over den gode modtagelse, som hans indlæg om atomkraft har modtaget. Han havde faktisk forventet sig en mindre shitstorm, fortæller han.

Læs Indbliks interview med Søren Gade herunder.

Du mener, at vi bør satse på atomkraft som en af fremtidens grønne energikilder. Hvorfor mener du det?

Det skal vi jo gøre. Lige nu satser vi på sol og vind – og de to energikilder er jo, som solen skinner og vinden blæser. Vi har behov for en stabil energikilde, og det er her, atomkraft – og særligt de nye, mere sikre former kernekraftværker som f.eks. thorium kommer ind i billedet.

Der er også noget geopolitisk i det. Vi har i dag deponeret noget handlefrihed til Vladimir Putin i Rusland og gjort os afhængige af østeuropæisk gas. 

I gamle dage var vi bange for at blive afhængige af oliesheiker. I dag er vi afhængige af gassheiker.

I øjeblikket fjerner vi de kilder, der sørger for stabil energi og stabile energipriser. Det er her, årsagen til de aktuelle svingninger i energipriserne ligger.

Jeg tror på, at inden vinteren er ovre, der vil vi se uro nogle steder i Europa. Det er f.eks. muligt, at de gule veste kan vokse sig store i andre lande end Frankrig. 

Problemet er jo, at dem, der sidder og beslutter tingene i EU-parlamentet har sit på det tørre. Men det almindelige, hårdtarbejdende Europa, der gerne vil kunne køre i deres bil og varme deres hus op, de får det måske svært.

Hvordan tror du, at vi ændrer det?

Den diskussion, vi har nu i et interview som dette, er jo en del af det. Derudover er det vigtigt, at vi skelner mellem, hvilke A-kraftværker, vi taler om. Det er første skridt, mener jeg.

Hvis man forbinder atomkraft med kernevåben, så kommer man hurtigt til kort. Hvis man skal overbevise folk om, at der er brug for nye værker, er man nødt til at påpege, at værkerne ikke længere er farlige på samme måde som før. Der er ikke samme strålefare, og de kan ikke bruges til kernevåben eller terror.

De mange fordomme, der eksisterer om atomkraft, skal laves om.

Vi er nødt til at få fortalt, at vi er et andet sted i dag. Selv hvis man er venstreorienteret, bør man gå ind for atomkraft. Det er de venstreorienterede, der snakker mest om grøn omstilling – og hvis de virkelig mener det, så er de nødt til at kigge i retning af atomkraft.

Prøv også at tænke på, hvad der kunne ske, hvis Danmarks Radio lavede en temaudsendelse om atomkraft. Den slags ville kunne flytte noget, og det burde jo være deres opgave at oplyse sagligt om den slags, når de er et public service medie.

Jeg synes, at de medier, der får penge fra skatteborgerne har en opgave om at gå ud og informere om det her og få det op i den offentlige debat.

Det bør ikke være op til politikere som jeg selv at dominere debatten. Jeg kommer blot med et politisk udsagn. Vi bør lade kloge mennesker forklare folk, hvad der foregår og hvilken udvikling, der sker, når det kommer til atomkraft. 

Hvad kan – og vil – du gøre for at fremme atomkraft i EU-regi?

Venstres gruppe i EU er positive overfor atomkraft som et værktøj, der skal bruges til grøn omstilling i Europa. Ellers når vi simpelthen ikke vores mål på det område.

Samtidig mener vi, at det er markedet, der kommer til at skulle gøre det for os. Vi kan opstille mål, men det er markedet og den teknologiske udvikling, der skal drive os mod dem.

Atomkraft er en løsning, som kan indgå i arbejdet med at nå disse mål. Vi er nødt til at se på atomkraft på en anden måde end for 30 år siden, hvor alle var forskrækkede. 

Allerede i dag kan vi i Europa ikke klare os uden atomkraft. Tyskland overvejer at lukke sine værker, men det er ikke vejen at gå. Slet ikke, hvis Rusland og andre lande vil bruge deres gas som et geopolitisk våben.

Hvad kan du og Venstre konkret gøre fra Bruxelles for at fremme atomkraft?

Vi kan arbejde for, at atomkraft kommer på den liste, hvor man kan få tilskud til grøn energi. Det er en af de ting, vi kan gøre. Der er selvfølgelig en heftig diskussion for og imod i EU-parlamentet, om atomkraft skal på denne liste.

Men jeg er nu glad for, at debatten om atomkraft kan komme op nu, uden at den er så hysterisk, som den har været i gamle dage. Det klædte ikke nogen, at den var sådan.

Vi skal kunne debattere alting, og det her fortjener en god debat. Vi kan ikke udelukke en teknologi som atomkraft, hvis man vil have grøn omstilling.

De nye thoriumkraftværker fjerner de alvorlige konsekvenser, som der kunne være ved uranværker. De er mindre, de er mere mobile, kan ikke bruges som våben og kan stå mere decentralt. 

Derfor tror jeg, at thorium kunne være vejen frem. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg blot er en lægmand, der har læst lidt op på tingene, men jeg synes nu efterhånden, at fordelene er ganske velbeskrevne.

Så tiden er i mine øjne inde til at rykke atomkraft fra den sorte til den grønne liste her i EU.

Om ikke andet er det super fedt, at nogen tager emnet op, ligesom I gør nu på Indblik. Det er ikke sikkert, at det på sigt er mit synspunkt om atomkraft, der vinder, men nu kan man diskutere det uden at blive slået omkuld.

Og så skal man jo huske på, at debatten her sker på en alvorlig baggrund. Vi skal igennem en grøn omstilling, og her skal vi holde alle muligheder åbne og ikke blot se bort fra en energiform, der muligvis kan være en del af løsningen. 

Som politikere mener jeg, at vi skal være teknologineutrale og huske på, at markedet langt hen ad vejen kan løse de udfordringer, vi skitserer.

[adning id="17957"]

Fik du læst?