Stort rod i administration af havbrug

Det er lige pludseligt usikkert, om landets 19 havbrug har de nødvendige godkendelser. Miljøstyrelsen er nemlig blevet pålagt at gennemgå tilladelserne igen, efter at en undersøgelse fra Kammeradvokaten har afsløret rod og mangelfuld behandling af godkendelserne til havbrugene. Vi har overholdt alle procedurer, siger havbrugerne.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Stort rod i administration af havbrug

Det er lige pludseligt usikkert, om landets 19 havbrug har de nødvendige godkendelser. Miljøstyrelsen er nemlig blevet pålagt at gennemgå tilladelserne igen, efter at en undersøgelse fra Kammeradvokaten har afsløret rod og mangelfuld behandling af godkendelserne til havbrugene. Vi har overholdt alle procedurer, siger havbrugerne.

Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net

Danmarks 19 havbrug, som producerer laks til forbrugerne, går en usikker fremtid i møde, fordi der pludselig er sat spørgsmålstegn ved, om de alle har de fornødne placeringstilladelser fra myndighederne. Havbrugerne mener selv, at de har overholdt alle procedurer, og at de havbrug, der mangler placeringstilladelser, har handlet i god tro, da de i 2014 ansøgte om nye miljøgodkendelser.

Usikkerheden skyldes, at en ny undersøgelse fra Kammeradvokaten har vist, at ”sagsbehandlingen af placeringstilladelser til eksisterende havbrug har været mangelfuld. ….. Et andet forhold, der har haft karakter af generel fejl ved den tidligere praksis, er, at sagsbehandlingen har været kendetegnet ved en meget lav grad af skriftlighed og en mangel på dokumentation.”

Kammeradvokaten finder, at der ikke har været et administrationsgrundlag eller andre redskaber i ministeriet, som systematisk har sikret kvalitet i sagsbehandlingen. Udkast til placeringstilladelser er heller ikke blevet forelagt flere medarbejdere, inden afgørelserne er blevet truffet, hedder det.

Organisationen Dansk Akvakultur, som organiserer de 19 havbrug, mener, at havbrugerne har handlet korrekt hele vejen igennem.

”Vi ser sagen som et myndighedsanliggende om overdragelse mellem to styrelser. Når den del er afklaret, ser vi frem til at høre ministerens og Miljøstyrelsens yderligere initiativer. Nu bidrager vi høringsprocessen, så vi med konstruktivt input kommer godt fra start med det fremtidige samarbejde med Miljøstyrelsen,” siger bestyrelsesformanden for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard i en pressemeddelelse.

Kammeradvokaten afleverede sin rapport til miljøminister Lea Wermelin (S) den 17. december, og den 19. december sendte ministeren et referat af rapporten til medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Hun skriver direkte:

”Jeg vil gerne i den sammenhæng slå fast, at håndteringen af dette område har været under al kritik. Det er en alvorlig sag, som jeg finder meget beklagelig. Det er utilfredsstillende, at der ikke har været styr på placeringstilladelserne til havbrugene.”

Kammeradvokaten har også lavet forslag til, hvordan man sikrer lovliggørelse af tingenes tilstand. Det indebærer bl.a., at Miljøstyrelsen skal tage stilling til spørgsmålet om placeringstilladelsernes gyldighed. I de tilfælde, hvor Miljøstyrelsen ikke mener, der foreligger gyldige tilladelser, skal der foretages en habitat-screening og en fuld habitat-konsekvensvurdering. Hvis havbrugets fortsatte drift vil skade et Natura-2000 område, kan der ikke gives tilladelse.

Miljøministeren er tilsyneladende godt klar over, at Kammeradvokatens anbefalinger vil skabe usikkerhed hos havbrugerne.

”Jeg er opmærksom på at der er et behov for klarhed over, om der er grundlag for at meddele placeringstilladelser til de 19 eksisterende havbrug hurtigst muligt,” skriver hun til medlemmerne af Folketingets miljø- og fødevareudvalg:

”Jeg har derfor bedt Miljøstyrelsen om at prioritere at få sagerne behandlet.”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4404″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”3127″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4290″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?