Sundhedsstyrelsen gør det svært for rygere at holde op

Danske sundhedsmyndigheder ignorerer forskningsresultater og EU-direktiver, når det gælder farligheden af nikotin. Det gør det sværere for rygere at holde op.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sundhedsstyrelsen gør det svært for rygere at holde op

Danske sundhedsmyndigheder ignorerer forskningsresultater og EU-direktiver, når det gælder farligheden af nikotin. Det gør det sværere for rygere at holde op.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Det er nikotinen, som gør rygere afhængig af tobak, men det er selve afbrændingen af tobakken, som er skadelig for helbredet. Nikotin er i sig selv ikke mere skadelig end koffein, hvis det blot indtages i moderate doser.
Det er bl.a. baggrunden for, at EU tilbage i 2017 ændrede synet på, hvor meget nikotin det er forsvarligt at indtage. I EU’s kemikaliedirektiv, som blev opdateret den 20. februar i år, neddrosler man nikotins farlighed – både når det drejer sig om indtagelse oralt, dermalt (på huden) og via inhalation som aerosol.
Tidligere mente EU’s sundhedsmyndigheder, at den skadelige virkning fra nikotin indtrådte ved indtagelse oralt af 0,8 mg pr. kilo kropsvægt. Nu mener myndighederne, at man kan tåle 5 mg nikotin pr. kg kropsvægt uden at tage skade. Altså seks gange så meget som tidligere antaget.
Det er derfor, at sundhedsmyndighederne i Storbritannien, Tyskland og Frankrig anbefaler rygere, som har forsøgt flere gange at holde op med at ryge via de anbefalede metoder – eller som ikke ønsker at stoppe med at nyde nikotin – at skifte tobakken ud med e-cigaretter med eller uden nikotinindhold. Det er ikke alle, der kan gennemføre et succesfuldt rygestop ved brug af nikotintyggegummi, nikotinplaster eller ved brug af lægeordineret receptpligtig medicin i bestræbelserne på at stoppe rygningen.
I Storbritannien anbefaler man derfor direkte rygere, som gerne vil stoppe med at ryge tobak, at gå over til e-cigaretter, og det har mindsket tobaksrygningen kraftigt. Den er faldet fra 24,2 pct.  i 2008 til 14,4 % her i februar 2020. Faldet i antal af rygere tog for alvor fart i 2014, hvor den engelske sundhedsstyrelse begyndte at anbefale rygere at skifte tobakken ud med e-damp.
I Danmark har antallet af rygere ligget konstant på 17 % siden 2011/2012.
”Sundhedsmyndighederne i Danmark har valgt at ignorere al international viden om e-cigaretter og andre alternative nikotin-produkter,” siger Peter Stigaard, der er kasserer i Dansk e-Damper Forening, (DADAFO), ”og de (Sundhedsstyrelsen, red.) anbefaler nu sammen med regeringen at indføre yderligere restriktioner på e-produkter, på trods af at den allerede indførte lovgivning ser ud til at have virket. Antallet af e-cigaret-brugere er ifølge regeringens og Sundhedsstyrelsens egen statistik faldet fra 5% til 3%.”
Peter Stigaard fortsætter: ”De nye strammere e-cigaretregler vil medføre, at endnu færre vil skifte tobakken ud med e-cigaretter, og eksrygere, som i dag damper på e-cigaretter, risikerer at gå tilbage til tobakken.  Og så gør man blot ondt værre.”
”Vores forening, DADAFO, har i de senere år forgæves forsøgt at få danske politikere, embedsfolk og medierne i tale – og hver gang er vi blevet mødt af en mur.  Vi anmodede om at få foretræde for Sundhedsudvalget i Folketinget sidste år den 24. september 2019, og vi fik 15 minutter til at fremlægge vores sag. Og kun 7 ud af udvalgets 30 medlemmer var til stede,” siger Peter Stigaard.
”Det var et meget skuffende fremmøde.”
Og han slutter:
”Rygestopkonsulenterne i Danmark har en værktøjskasse, som består af redskaberne: samtale, gruppesamtale, nikotinerstatningsprodukter og lægeordineret rygestopmedicin. Og de redskaber er ikke blevet ændret gennem mange år. Værktøjskassen trænger til f.eks. at få nogle nye redskaber såsom f.eks. ”tobakskadereduktion”. Hvis rygere anvender produkt A – og videnskaben siger at produkt B medfører en reduktion i helbredsskade på 95%, så bør myndighederne informere rygere om, at de kan skifte A ud med B, hvis de vil reducere den skade, de påfører deres krop og helbred.”
”Som forening er DADAFO ligeglad med, hvordan man stopper med at ryge, når blot man helt stopper. Hvis valget falder på et tobakskadereducerende lavrisiko-alternativ, så fred være med det. Det vigtigste er at stoppe med at inhalere afbrændt tobak. Som sådan har Dansk e-Damper Forening det samme mål som bl.a. Sundhedsstyrelsen – vi er blot uenige om, hvilke ”værktøjer” der skal accepteres og anerkendes som rygestopprodukter. Det er på tide at anvende alle tilgængelige værktøjer, hvis vi skal opleve en kraftig reduktion i antallet af personer der ryger hver dag, frem mod 2030.”
Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø har fået forelagt artiklen, og han svarer:
”Jeg kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen skam følger med, og at evidensen for at bruge e-cigaretter til rygestop er begrænset. Vi anbefaler de præparater, der er godkendt som rygestoppræparater, og gerne sammen med et rygestopforløb, og vi anbefaler ingen at fortsætte med brug af nikotinpræparater.
Derudover kan jeg oplyse, at vurderingen af, at e-cigaretter skulle reducere helbredsskade med 95% sammenlignet med tobaksrygning, er lavet ud fra forskellige forskeres meninger, og påstanden er baseret på antagelser om mindre toksisk eksponering ved e-cigaretter og ikke på studier og kliniske forsøg. Desuden foreligger der endnu ikke undersøgelser af helbredseffekter af langtidsbrug af e-cigaretter, men undersøgelser af e-væsker og aerosoler viser indhold af kemiske stoffer med skadelige og potentielt skadelige helbredseffekter.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1766″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2603″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8162″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?