Thoriumbaseret brændsel kan hjælpe tredjeverdenslande

Forskere i det amerikanske energiministerium har i samarbejde med private aktører udviklet et nyt atombrændsel, der kan løse udfordringer med både omkostninger, spredning og restprodukter.

Nyt thoriumbaseret blandingsbrændsel kan hjælpe tredjeverdenslande

Forskere i det amerikanske energiministerium har i samarbejde med private aktører udviklet et nyt atombrændsel, der kan løse udfordringer med både omkostninger, spredning og restprodukter.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Som Indblik.net tidligere har beskrevet, er der sat skub i den amerikanske satsning på vedvarende energi, og USA bruger i disse år anseelige summer på at støtte den private atomindustri i bestræbelserne på at udvikle næste generation af rene og sikre atomenergiløsninger.
Sideløbende med den økonomiske støtte til private aktører forsker det amerikanske energiministerium også i nye brændselstyper, hvilket også foregår som et privat-offentligt samarbejde. Den forskning har nu udmøntet sig i en innovation, som amerikanske iagttagere – blandt andre Forbes’ energiskribent James Conca – ser store perspektiver i. Det nye ANEEL-brændstof ser nemlig ud til at løse flere udfordringer på én gang; dels er det billigere og mere sikkert anvende, men det efterlader også færre restprodukter – eller slet og ret mindre atomaffald.
Billigere og langt mere effektivt
ANEEL står for Advanced Nuclear Energy for Enriched Life og er en blanding af thorium og uran i et indtil videre hemmeligholdt blandingsforhold. Thorium udråbes i forvejen af mange til at være vejen frem for fremtidens atomkraftværker, og det har samtidig den store fordel, at det er langt mere hyppigt forekommende end uran.
Nok så vigtigt har ANEEL-brændslet en højere burn-up rate på 55.000 megawattdage per ton brændstof. Til sammenligning har konventionelt uranbrændsel en burn-up rate på 7000 megawattdage per ton. Kort sagt betyder en højere burn-up rate, at man får langt mere ud af brændslet.
Fordi ANEEL-blandingen udnyttes bedre, bliver der også færre restprodukter til overs. Faktisk nedbringes mængden med op imod 80 procent, og de plutonium-isotoper, der opstår gennem forbrændingen kan ikke anvendes til våbenproduktion. Dermed bliver USA en bekymring fattigere, når ANEEL sælges til udlandet.
Kan hjælpe udviklingslande
Endelig er der et mere humanitært aspekt i det nye brændsel. James Conca forudser, at ANEEL vil give udviklingslande bedre muligheder for at komme med på bølgen af ny, ren og driftssikker energi.
”De fleste udviklingslande har ikke infrastrukturen til at installere naturgas-, vind- eller solanlæg. Dertil kommer, at mange lande hverken har den nødvendige topografi eller flodstrøm til vandkraftværker. De tilbageværende muligheder er kul og atomkraft, og hvis man overhovedet kerer sig om miljøet, bør man satse på atomkraft,” siger James Conca, der har beskæftiget sig med den amerikanske energisektor i 35 år.
Brændslet produceres i USA, hvorfor USA kan stå for eksporten og holde hånd i hanke med de lande, der kommer til at gøre brug af det.
I modsætning til smeltet salt-reaktorer og andre teknologiske landvindinger på atomkraftområdet kræver ANEEL-brændstoffet heller ikke udviklingen af nye reaktorer. Det fungerer fint i allerede eksisterende reaktortyper, men er særligt effektivt i tungtvandsreaktorer som CANDU- og PHWR-reaktorer (henholdsvis Canada Deuterium Uranium og Pressurized Heavy Water Reactor, red.), der for nuværende udgør 10 procent af verdens atomkraftreaktorer.

[adning id="17957"]

Fik du læst?