Tilsyn slår alarm: Skatteministerens nye IT-system er dømt til at fejle

It-tilsyn: Høj risiko for ny forsinkelse af ejendomsvurderinger

Der er “høj risiko for forsinkelser og fordyrelser” af det system, der skal sikre korrekte ejendomsvurderinger.

Det vurderer It-tilsynet i rapport.

Her er It-tilsynet blevet bedt om at “trykteste” det nye system og vurdere, hvorvidt det er realistisk at nå i mål med det nye system til 2024.

– Der er samlet set tale om et program med høj risiko for forsinkelser og fordyrelser, men det vurderes at kunne håndteres, skriver It-tilsynet i sin konklusion.

Hvis det skal lykkes at komme i mål til tiden, vil det dog kræve yderligere ekstern hjælp og en kraftig overhaling af ledelsen af projektet, fremgår det af rapporten.

Her kommer It-tilsynet med syv anbefalinger, som det mener skal følges, hvis det skal lykkes at holde tidsplanen.

Ejendomsvurderingerne har været forsinket i flere omgange på grund af massive it-problemer. Og der er fortsat store udfordringer, når det gælder ledelsen og udførelsen af arbejdet.

– Der er uklare mandater og mangel på ledelses- og eksekveringskraft, hedder det i rapporten.

Her anbefales det at iværksætte en “turn around” med “radikale justeringer i organisationen”.

– Der er behov for en ny tilgang til ledelse med klare mandater og fokus på at få truffet beslutninger i nødvendigt tempo for at sikre fremdrift i leverancer, hedder det i rapporten.

Den peger også på “mangel på ledelsesmæssig og it-faglig ekspertise”, der er nødvendig for at komme i mål med systemet.

– Der skal tilføres yderligere kompetencer inden for ledelse, it-faglig viden samt erfaring med at gennemføre store komplekse it-programmer, skriver tilsynet.

Selv om de første 50.000 ejendomsvurderinger efter planen skal rulles ud i efteråret, så er der endnu ikke etableret en “automatiseret og produktionsklar it-platform”.

– Der bør være fuldt ledelsesmæssigt fokus på at få platformen etableret snarest muligt, hedder det i rapporten.

Den peger også på samarbejdsproblemer mellem de forskellige fagstyrelser, der deltager i projektet. Problemerne er så store, at It-tilsynet ikke mener, at der er gjort nok for at sikre “lovmedholdelighed” i arbejdet.

– Der er ikke taget tilstrækkeligt forretningsmæssigt ansvar for løsningen i fagstyrelserne. Samarbejdet om løsningen mellem departement, fagstyrelser og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen bør styrkes, hedder det.

Rapporten peger også på, at eksterne konsulenter sluger mange penge. Og der mangler styring på, hvad de leverer:

– Det er It-tilsynets vurdering, at det er muligt at nedbringe antallet af eksterne konsulenter, ligesom der skal fokus på at styrke leverandørstyringen i programmet, konkluderer tilsynet.

Det fremgår af rapporten, at It-tilsynet ikke har haft “tilstrækkelig mulighed for at følge fremdrift i leverancer, økonomi og risici”.

Derfor anbefaler tilsynet “mere effektive styringsværktøjer”, og at “kompetencerne inden for styring” af så komplicerede it-projekter styrkes.

/ritzau/

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?