Tiltalt for at have røbet statshemmeligheder

Hemmelig tiltale mod Claus Hjort Frederiksen efter en paragraf, der kun en gang før er benyttet – dengang mod en østtysk spion. ”Forbrydelser mod Rigets sikkerhed.”
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

På baggrund af sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen – tidligere minister, mangeårig chefstrateg i Venstre og en retsindig hædersmand i øvrigt, får man lyst til at genlæse Franz Kafkas berømte roman ”Processen”. Nu – 100 år efter udgivelsen – er bogen yderst relevant.

Gennem hele romanen kæmper hovedpersonen Josef K. på at afdække sandheden om sin sag og den juridiske proces mod ham. “Processen” rejser vigtige spørgsmål om sandhedens natur og vanskeligheden ved at afsløre den i en verden, der i stigende grad defineres af misinformation og propaganda. Der rejses vigtige spørgsmål om karakteren af magt, retfærdighed, sandhed og individualitet, som fortsætter med at give genlyd igennem hele det parallelle nutidige forløb, som vi har været vidne til, siden den her sag blev ført frem af den tidligere socialdemokratiske regering. Antageligt orkestreret på det højeste politiske niveau. Farerne ved bureaukrati, kampen for retfærdighed og fremmedgørelsen af individet er lige så relevant i dag, som det var på Kafkas tid. Selv for så højt placeret en person som Claus Hjort Frederiksen – kan bureaukratiet bruges til at kontrollere og undertrykke enkeltpersoner. Dette er et tema, der fortsat er relevant i dag, især i lyset af den stigende størrelse og magt af statslige institutioner og ønsket om reguleringens rolle i samfundet.

Allerede i maj 2022 fremførte Eva Smith – Juraprofessor emerita m.m. – at den daværende regeringens argumenter mod Hjort Frederiksen var af samme natur, som man ser i diktaturstater. Regeringen holder grundlaget for tiltalen hemmelig og den fører en hemmelig proces mod en politisk modstander, med begrundelsen: Rigets sikkerhed.

Sagen startede med, at hele FE-ledelsen skulle hjemsendes, fordi Tilsynet med Efterretningstjenester kom med en anklage om, at Forsvarets Efterretningstjeneste ulovligt delte overvågning af danskerne med USA. Det var gammel almen viden, men alligevel valgte regeringen, at hele FE-ledelsen skulle hjemsendes, og dermed skabte man en troværdighedskrise for FE. Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen reagerede: Hvorfor kastede regeringen med Trine Bramsen som forsvarsminister i spidsen FE ud i en krise? Det satte Claus Hjort ord på, og i sin kritik af regeringen fortalte han, at det hele handlede om kabel- og overvågningssamarbejdet mellem USA og Danmark – et samarbejde, der tidligere var blevet omtalt i medierne og afsløret af whistleblower Edward Snowden. At Hjort Frederiksen på den baggrund skulle have delt ”statshemmeligheder”, er langt ude. Det er den socialdemokratiske justitsminister, der har besluttet, at der skal rejses en sag, og det er sket – en politisk beslutning.

På den måde har Socialdemokratiet fået opfyldt sit et år gamle ønske, der blev forhindret, da blandt andet Venstre ikke ville stemme for ophævelse af Claus Hjort Frederiksens immunitet i maj 2022 – på baggrund af sagens karakter. De skulle stemme i blinde – på en hemmelig anklage.

Nu er Hjort Frederiksens gamle venner fra Venstre fordelt i partierne Venstre og Moderaterne, der har valgt at gå på kompromis med alle deres principper. Før folketingsvalget var løftet til befolkningen en undersøgelse af FE-sagen og Mette Frederiksens rolle i Minksagen. Nu – som drabanter omkring socialdemokratiet – gør Venstre og Moderaterne hvad der ønskes. Socialdemokratiet og alt dets væsen har sejret – og det er ikke godt set i et Kafkask perspektiv…

[adning id="17957"]

Fik du læst?