Trods forhold til Loud-chef: DR-journalist gik aktivt ind i radiosag

DR-journalist Jakob Andresen brugte sin officielle DR-mail til henvendelser om radiosag, selvom hans kæreste er chef på Radio Loud. Nu er der indgivet en klage.

Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen. Læs mere her.

DR-journalist Jakob Andresen brugte sin officielle DR-mail til henvendelser om radiosag, selvom hans kæreste er chef på Radio Loud. Nu er der indgivet en klage.

Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net

Interesserer man sig for Radio Loud, og følger man med i den løbende debat om stationen på Twitter, har man med stor sandsynlighed stiftet bekendtskab med DR-journalisten Jakob Andresen, der gentagne gange har markeret sig i debatten og er gået i brechen for den udfordrede ungdomsradio, mens de fleste andre har været mere tilbageholdende.

På Twitter er det i hovedreglen foregået som privatperson, men nu viser det sig, at Jakob Andresen også i sin egenskab af journalist på DR Nyheder har vist stor interesse for nogle af de begivenheder, der er gået forud for Radio Louds debut i æteren i starten af april.

Det er der for så vidt intet odiøst i, hvis det altså ikke var fordi, at DR-journalisten i sit privatliv danner par med Anne Bennike, der er kommunikationschef på Radio Loud. Dermed opstår der tvivl om, hvorvidt Andresen kan have en personlig interesse i de sager, han selv har researchet på, og som har haft betydning for hans partners professionelle virke på radiostationen.

Henvendte sig til formand på Twitter

Det er særligt sagen om Radio24Syvs mislykkede forsøg på at føre en retssag mod Radio- og tv-nævnet i kølvandet på nederlaget i DAB-udbuddet, der har haft DR-journalistens professionelle opmærksomhed.

8. november 2019 kunne Fagbladet 3F fortælle, at Borgerretsfonden ville stille 3 millioner kroner til rådighed for ejerne bag Radio24Syv til at føre retssagen. Kort efter rettede fondsstifter Tineke Færchs rådgiver Lars Kastberg imidlertid henvendelse til Civilstyrelsen med henblik på at afklare, om fondens fundats og vedtægter gav mulighed for at yde økonomisk støtte til virksomheder. 6. februar i år nåede styrelsen frem til, at det ikke var tilfældet, hvorefter Borgerretsfondens støttetilkendegivelse blev trukket tilbage og retssagen opgivet helt.

Jakob Andresen har undervejs i forløbet vist stor interesse i sagen.

15. november, kun en uge efter artiklen i Fagbladet 3F, rettede han således via Twitter henvendelse til Borgerretsfondens formand Hanne Marie Motzfeldt, der ad flere omgange henviste til, at hun foretrak kommunikation med journalister ad mere officielle kanaler og ikke på hendes private profil. Allerede dagen efter flyttede korrespondancen derfor over i en mailtråd, hvori journalisten fra sin officielle DR-mailkonto dels bad om at få udleveret Borgerretsfondens vedtægter og om et interview med Motzfeldt. Interviewforespørgslen blev afvist med henvisning til de forudgående Twitter-korrespondancer.

Må være imod DR’s etiske retningslinjer

Undervejs i mailtråden med Hanne Marie Motzfeldt nåede DR-journalisten dog at nægte at have nogen personlig interesse i sagen, skrev Hanne Marie Motzfeldt i et efterfølgende opslag på Twitter.

Netop den påstand er faldet Dennis Poulsen, som har fulgt sagen fra sidelinjen, for brystet. Han har indgivet en klage til Danmarks Radio over Jakob Andresens optræden i sagen.

”Jakob har deltaget intensivt i debatten om DAB-udbuddet på Twitter, og har fremstået som den nuancerede journalist fra DR Nyheder, lige indtil meme-profilen Dkpolmemes afslørede, at han dannede par med LOUDs kommunikationschef. Herefter faldt jeg over en Twittertråd, hvor han overfor Borgerretsfondens formand oplyser, at han ikke har personlige interesser i sagen. Han har altså talt usandt, og derfor har jeg indgivet en klage, da det må være imod DR’s etiske retningslinjer,” fortæller Dennis Poulsen, der klagede den 15. september, men endnu ikke har hørt fra DR.

Klagen er indgivet til brugernes redaktør, Jesper Termansen, og Indblik.net har derfor spurgt Termansen ind til reglerne for inhabilitet i DR’s koncern. Han henviser til DR’s presseetiske regelsæt, hvoraf det blandt andet fremgår:

”Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DR’s integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private interesser med dit arbejde.”

Og videre:

”DR skal lægge vægt på saglighed og upartiskhed ifølge radiolovens § 10. Det betyder, at DR’s medarbejdere skal være uafhængige af personlige og økonomiske interesser i forhold til det arbejde, de udfører i DR.”

Kendte ikke til klage

Jakob Andresen har også for nylig vist både professionel og personlig interesse for sagen, idet han den 10. februar – samme dag, som Berlingske kunne fortælle om Civilstyrelsens afvisning – søgte aktindsigt i sagen hos samme instans.

Da det 20. april stod klart, at ejergruppen bag Radio24Syv så sig nødsaget til at opgive retssagen, slog Jakob Andresen følgende kortfattede tweet op:

Flere af de personer, som Indblik.net har været i kontakt med, har spekuleret i, om det var henvendelser fra DR-journalisten, der ansporede fondsstifter Tineke Færch og dennes rådgiver Lars Kastberg til at henvende sig til Civilstyrelsen for at få den til at se nærmere på støttetilkendegivelsen til Radio24Syv. Lars Kastberg afviser dog selv, at dette skulle være tilfældet.

Så vidt Indblik.net har kunnet konstatere, har DR-journalistens månedlange interesse og research heller ikke udmøntet sig i nogen artikler om Borgerretsfonden, Radio24Syv eller Radio Loud.

Indblik.net har spurgt Jakob Andresen ind til sagen, men han har efter eget udsagn endnu ikke hørt om klagen og nægter derfor at udtale sig.

[adning id="17957"]

Fik du læst?