Tysk energiomstilling rammer muren

Den tyske energiomstilling fra olie, kul og atomkraft til sol og vind, har ramt muren. Opstillingen af nye vindmøller er ved at gå i stå, da miljøforkæmpere har rejst sager ved domstolene, fordi vindmøllerne skader dyrelivet.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tysk energiomstilling rammer muren

Den store tyske energiomstilling fra olie, kul og atomkraft til sol og vind, har tilsyneladende ramt muren: Opstillingen af nye vindmøller er ved at gå i stå. Årsagen er først og fremmest, at miljøforkæmpere har rejst en lang række sager ved domstolene, fordi de mener, at vindmøllerne skader dyrelivet, og især udsætter truede dyrearter for udslettelse.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Ifølge dagbladet Die Welt er der i første halvår af 2019 kun bygget 35 vindmøller med en kapacitet på 231 megawatt (MG). Det er det laveste antal siden den tyske lov om vedvarende energi (EEG) blev vedtaget i 2000. Og 82% lavere end i samme periode i 2018.
Den tyske regerings planer går ud på, at vedvarende energi skal udgøre 65% af el-forsyningen i Tyskland i 2030. I dag stammer 40% af strømmen i Tyskland fra sol og vind.
Formanden for de tyske vindmølleproducenter, Bundesverband Wind Energie (BWE), Hermann Albers, siger til Die Welt, at alt tyder på, at regeringens ambitiøse energi- og klimamål ikke kan nås. I 2021 udløber et 20-årig tilskudsordning til vindmøller, og når den ophører, vil flere vindmøller blevet sat ud af drift og destrueret, end der bliver bygget nye.
Det er ikke manglende penge, der har sat vindmøllebyggeriet på lavt blus. Det er derimod en hær af miljøaktivister, som rejser sager mod vindmølleproducenterne, fordi vindmøllerne efter deres opfattelse skader dyrelivet. 70% af de sager, som rejses, handler om bevaring af dyrearter, særligt truede fugle- og flagermusearter. 17% af sagerne handler om støjforurening og 6% om beskyttelse af monumenter. Og retssagerne har opsættende virkning for vindmøllebyggeriet
Alt dette får de store vindmølleproducenter til at være tilbageholdne. De tyske myndigheder har således udbudt byggeriet af i alt 1350 MW vindkraft – men kun godt halvdelen, 746 MW, er blevet ”solgt”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?