Ulandsbistand ender i skattely

Store mængder udviklingsbistand er formentlig gået til magthavernes egne konti i skattely. Danske myndigheder mener at have styr på det.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ulandsbistand ender i skattely

Store mængder udviklingsbistand er formentlig gået til magthavernes egne konti i skattely. Danske myndigheder mener at have styr på det.
Af Morten Okkels, mok@indblik.net
Et dokument ved navn ’Elite Capture of Foreign Aid’ har været en af de oversete nyheder i dansk mainstream-presse. Dette forskningspapir og dets opsigtsvækkende resultater har vakt stor bekymring i kredse, der har med udviklingsstøtte at gøre. Dette til trods mener Udenrigsministeriet i Danida stadig, der er styr på tingene.
’Elite Capture of Foreign Aid’ er udarbejdet af en samling ansete internationale forskere, herunder Niels Johannesen fra Københavns Universitet. De har undersøgt sammenhængen mellem Verdensbankens indbetalinger til bestemte lande. De fandt ud af, at der er en sammenhæng mellem, at lande modtager støtte fra Verdensbanken, og at der samtidig udgår flere penge fra disse lande til diverse skattely. Når et land modtager støtte svarende til 1 procent af BNP, stiger indbetalingerne fra dette land 3,4 procent i forhold til områder, der ikke modtager støtte.
Den nærliggende, velfunderede konklusion er, at meget mod hensigten med udviklingsstøtte ender et uspecificeret, men væsentligt beløb hos de allerede ressourcestærke. Det er indlysende ikke almindelige borgere i Afrika, der har bankkonti i udlandet. Resultaterne sandsynliggør ifølge forskerne selv, at 7,5 procent af udviklingsstøtten ender i elitens offshore-bankkonti.
’Elite Capture of Foreign Aid’ handler om indbetalinger fra Verdensbanken. Men er der grund til at tro, det vil være anderledes med andre former for støtte? Indblik.net har spurgt i Udenrigsministeriet, hvor Danida administrerer danske støttekroner til udviklingslande.
Danske kontrolsystemer
”Danmark har nultolerance over for korruption og vi reagerer prompte og med styrke bare på mistanken herom. Dette er også bekræftet i OECD’s gennemgang af dansk bistandsforvaltning. Fra dansk side lægges der vægt på kontrol og planlægning, så vi sikrer, at pengene vitterlig når frem til borgerne og ikke bare ender i de forkerte lommer og eksempelvis sendes videre til Schweiz. Der er sat forskellige kontrolsystemer op, inklusive ’whistleblower’-ordninger. Vi stiller også store krav til vores partnere om at gøre det samme,” lyder det i det skriftlige svar.
Udenrigsministeriet hæfter sig ved Niels Johannesens pointe ”Vi kan ikke med sikkerhed sige, at det er præcis den dollar, der udbetales af Verdensbanken, der ender i skattely. Det er muligt, at den dollar blot frigiver midler andetsteds i systemet, der ender i skattely”, som han blev citeret i en artikel hos Zetland.
”Det er derfor Danmark arbejder aktivt for styrkelsen af god regeringsførelse og gennemsigtighed i vores udviklingssamarbejde,” skriver ministeriet.
Strategisk fokus
Endelig oplyser UM, at Danmark gennem den nordisk-baltiske valggruppe i Verdensbanken, har haft et årelangt strategisk fokus på, hvordan udvikling kan finansieres gennem øget national ressourcemobilisering, indsatser imod ulovlige pengestrømme samt begrænsning af anvendelse af skattely.
Verdensbanken har også på den nordisk-baltiske valggruppes opfordring skrevet et modsvar til undersøgelsen, som kan findes her. Verdensbanken understreger, at den i 2+ år har arbejdet på internationalt, nationalt og regionalt niveau for at bekæmpe korruption. I forhold til den konkrete sag skriver Verdensbanken bl.a., at kausaliteten mellem pengestrømmene ikke er bevist.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2884″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7191″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8103″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?