USA’s regering giver økonomisk løft til den civile atomindustri

Det amerikanske energiministerium har netop lanceret et program, der skal hjælpe landets atomindustri med at demonstrere nyudviklede reaktorer. Tiltaget skal bidrage til at gøre USA førende inden for atomenergi igen.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

USA’s regering giver økonomisk løft til den civile atomindustri

Det amerikanske energiministerium har netop lanceret et program, der skal hjælpe landets atomindustri med at demonstrere nyudviklede reaktorer. Tiltaget skal bidrage til at gøre USA førende inden for atomenergi igen.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Mens broderparten af politikerne herhjemme vægrer sig ved tanken om atomenergi, og vores nabo mod syd, Tyskland, så sent som i denne uge har revet køletårne ned, er man anderledes åben over for atomkraft som vedvarende energikilde i USA. Faktisk udgør atomenergi også fremover en central del af landets energipolitiske kurs.
Det er senest kommet til udtryk ved det amerikanske energiministeriums ARDP-tiltag (Advanced Reactor Demonstration Program). Programmet finansieres med 230 millioner dollars – godt halvanden milliard kroner – og skal hjælpe den civile industri med at få demonstreret nyudviklet reaktorteknologi og sætte skub i udviklingen mod atomkraft som vedvarende energi.
”Avancerede nukleare energisystemer har et enormt potentiale i forhold til at nedbringe CO2-udledninger, skabe jobs og styrke økonomien,” udtalte Rita Baranwal, der leder atomenergiafdelingen af energiministeriet.
”Dette nye program giver USA en fantastisk mulighed for at skabe ren energi og udvide vores markedsmuligheder.”
Nye reaktorer skal være operationelle om 5-7 år
Atomenergi står i det hele taget højt placeret på den amerikanske politiske dagsorden. For nylig udgav det amerikanske energiministerium sin strategi, der skal gøre USA til verdensførende inden for atomenergi. Af den kan man læse, at det blandt andet skal ske ved øjeblikkeligt at styrke udvindingen af uran og gøre det rentabelt at arbejde med denne del af nukleare brændstofcyklus.
Derudover skal der sættes fokus på at udnytte den ekspertise og viden, som allerede findes i den civile industri, ligesom hele atomenergisektoren skal styrkes, så det bliver profitabelt for virksomheder at handle med produkter og services. Endelig skal industrien støttes i forbindelse med eksport af teknologi til andre lande.
Den økonomiske støtte til demonstration af civilt byggede reaktorer er en del af denne overordnede strategi. I første omgang bliver der tale om et offentligt tilskud på 160 millioner dollars, som skal medfinansiere bygningen af to reaktorer, som forventes at være operationelle om fem til syv år. Derudover bliver vidensressourcerne i det statslige National Reactor Innovation Center gjort tilgængelige for ARDP-programmet.
Et spørgsmål om national sikkerhed
Det styrkede fokus på atomindustrien handler imidlertid ikke kun om elektricitet til de amerikanske hjem. Den amerikanske energiminister, Dan Brouillette, forklarede i forbindelse med lanceringen af atomstrategien i april, at de nye tiltag også skal ses i lyset af, at årtiers forsømmelse af atomindustrien risikerer at udgøre en trussel for landets sikkerhed. Det skyldes ikke mindst, at både Rusland og Kina har øget deres aktiviteter på området.
”Strategien anerkender denne udfordring og præsenterer en række politiske løsninger, der gør det muligt at genskabe det amerikanske førerskab inden for nuklear energi og teknologi. For vores nationale sikkerheds skyld er det afgørende, at vi tager tydelige skridt i retning af at bevare og udbygge landets atomindustri. Trump-administrationen dedikerer sig til igen at gøre os til verdensledere i atomenergi,” udtalte Brouillette.
At atomenergi er et spørgsmål om national sikkerhed, har desuden at gøre med, at atomteknologien anvendes i den amerikanske flåde, hvor både ubåde og større overfladeskibe er atomdrevne. Endelig er lavberiget uran nødvendigt for at producere tritium, der bruges i atomvåben.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”5085″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”5623″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”5810″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?