Vi bruger milliarder af kroner på nyttesløs miljøpolitik – drop de massive samfundsudgifter til det rene gætværk

Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug. (Pressefoto)

Vi bør droppe ”feel good”-politik på miljøområdet, skriver Peter Kiær i dette debatindlæg.

Af Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug

Her til lands sætter vi en masse klima- og miljøtiltag i værk, der ikke er gennemtænkte og som intet batter – men som tværtimod generer det landbrug, der skaber fødevarer, arbejdspladser og eksport.

Andre lande har eksempelvis fokus på fosfor. Kun Danmark har ”kriminaliseret” kvælstof som den eneste synder, man går efter. Uanset om landbruget bruger mere eller mindre gødning, viser tallene, at udledningen af næringsstoffer har været uændret i adskillige år. Samtidig med at kvælstofnormerne tydeligvis ikke har haft den ønskede effekt på havmiljøet, har fokus kostet erhvervet dyrt i form af mindre udbytter og lavere proteinindhold i afgrøderne.

Vi er nødt til at tage fat på andre presfaktorer, der ligeledes har betydning for den økologiske tilstand. Den mest åbenlyse er spildevand.

Rensningsanlæggene er ikke fulgt med tiden. Der er stort set ikke udviklet på rensning af spildevand siden 80’erne. Og nu ser vi, at store mængder urenset spildevand bliver ledt direkte ud i vores vandmiljø.

Spildevandsselskaberne bør underlægges miljøkontrol på linje med andre virksomheder og bør kunne tildeles øjeblikkelige sanktioner i tilfælde af regelbrud. Der bør måles på de regnbetingede overløb, der ikke i dag koster disse selskaber noget, fordi man kun betaler for det, der renses. Helt overordnet bør der lægges en fremtidsplan for miljøkrav målrettet spildevandsselskaberne.

Det bør også være slut med ”grundvandsparker” og ”boringsnære beskyttelsesområder”, hvor kommuner laver indsatser overfor problemer, der ikke eksisterer. Det er ”feel good”-politik, idet ikke én eneste drikkevandsboring de seneste 20 år er blevet lukket som følge af landbrugets nuværende planteværnsmidler.

Vi bruger milliarder af kroner på nyttesløs miljøpolitik. Drop de massive samfundsudgifter til det rene gætværk – og foretag i stedet de af EU krævede vandprøver for kemiske stoffer. I dag kender man ikke tilstanden i 98 procent af overfladevandet i vandløbene.

Det er umuligt at hjælpe miljøet uden at kende tilstanden.

Dette indlæg til Indblik.dk er skrevet af en ekstern skribent og repræsenterer dennes egne holdninger. Har du selv noget på hjerte? Send os et debatindlæg her.

[adning id="17957"]

Fik du læst?