Vibekes mening om Regeringsgrundlaget…

Som jeg før har ytret, så har topstyrende og globaliseringsglade politikere med forvirret venstrefløjs-fundament tendens til at opkaste storladne politiske programmer, som ingen helt kan gennemskue, men som er så omfattende og visionære, at flertallet hopper på dem.
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Forleden dag stod der både blå og røde socialister i mit TV og fremlagde deres fine, nye regeringsgrundlag.

I kølvandet på den omgang kan jeg godt føle en slags indre, mental tåge og lav sigtbarhed, men enkelte ting står klart:

  • At HR-afdelingen i SKAT allerede nu gnider sig i hænderne og ser frem til at byde velkommen til et par tusind nye medarbejdere, der skal administrere det i forvejen uforståeligt komplicerede skattesystem, der nu kompliceres yderligere.
  • At jeg som enlig forsørger kan se frem til en fremtidig skattelettelse på ca. 30 kr. om måneden.

Jeg kan næsten ikke få armene ned.

Til gengæld rammes jeg nok af noget mellemskat i den anden ende, så det uanset hvad de kalder det, bliver dyrere at være dansker.

  • At de befolkningsudskiftningsbegejstrede har vundet endnu en sejr med de nye asylregler, der gør det muligt at blive i Danmark, hvis bare man uddanner sig. På statens regning, forstås. Og ikke et ord om, hvad man skal uddanne sig til – eller om man også kan blive forsørget, hvis man ikke lige gider arbejde efter man er blevet SOSU-assistent eller fidus-økonom.
  • At dansk landbrug som det første (Danmark skal som bekendt redde resten af verden) belemres med ligegyldige CO2-afgifter, der i bedste fald bare er en irriterende ekstraskat, der udhuler indtjeningen; i værste fald lukker dele af det erhverv, som sørger for vi får mad på bordet. Men noget tyder jo på, at det er den overordnede plan, jfr. Holland.
  • At en række af de største formuer nu pakker sammen og rejser til venligere egne. Så kan vi sidde her og omfordele resterne, indtil vi bliver gasblå i hovederne og det måske går op for nogen, hvor pengene kommer fra.
  • At man i bedste Struensee-stil sløjfer en national helligdag hen over hovedet på befolkningen. Fordi der er krig i Ukraine. Logikken er spejlblank.

(Jeg tænker blot, at nu hvor Grundloven alligevel kun opfattes som vejledende, så var Grundlovsdag vel i forvejen forsvundet?)

  • At der trods alt er enkelte lyspunkter undervejs…, såsom tilbagerulningen af venstrefløjens prestige-projekt om tvangsfordelingen af gymnasieelever (man fandt nok ud af, at det var for dyrt og for dumt) samt styrkelsen af erhvervsuddannelserne og sparekniven i SU-fjumreåret.
  • At jeg ikke stoler på den nye regering over en dørtærskel og i højere grad end før er i planlægningsberedskab for at dirigere tilværelsen mod varmere himmelstrøg, så snart junior har studenterhuen på hovedet. Ejendomsmægleren kommer fredag. Jeg tror alligevel ikke, jeg er en af dem uden for folketingsgruppen, der bliver hevet ind på en ministerpost i denne omgang, jfr min kontinuerlige voksenmobning af ham der Løkke.
  1. Top-topskat er altså et fuldstændig idiotisk ord.

Hvem f… sidder og godkender den slags?

[adning id="17957"]

Fik du læst?