WHO giver e-cigaretter et forsigtigt nik

FN’s sundhedsorganisation har lavet en analyse af e-cigaretter. Og konkluderer, at hvis rygere skifter til de alternative produkter, så formindsker de formentlig deres sundhedsrisiko.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

WHO giver e-cigaretter et forsigtigt nik

FN’s sundhedsorganisation har lavet en analyse af e-cigaretter. Og konkluderer, at hvis rygere skifter til de alternative produkter, så formindsker de formentlig deres sundhedsrisiko.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
WHO tager i sin analyse ’Electronic Nicotine and non-nicotine delivery systems – a brief’ alle mulige forbehold og fastslår, at det er en dårlig ide at ryge, og at man så vidt muligt skal undgå, at unge mennesker begynder at ryge. Men bundlinjen er alligevel, at e-cigaretter efter alt at dømme er mindre skadeligt for helbredet end rygetobak.
Analysen gennemgår, hvad e-cigaretter er, og hvad de nye rygesystemer består af. Man oplyser, hvor mange mennesker der bruger dem. Det er 3,2 % i EU. De danske tal er ifølge Sundhedsstyrelsen, at 3% af den danske befolkning ryger e-cigaretter (2019-tal).
Om sundhedsrisikoen ved at ryge e-cigaretter skriver analytikerne fra WHO, at de giftige stoffer i de nye rygeformer varierer meget fra produkt til produkt. Men konklusionen er ”the number and concentrations of potentially toxic substances emitted from unadulterated EN&NNDS are lower than in tobacco smoke, except for some metals”. Altså at antallet og koncentrationen af giftige stoffer i en ublandet e-cigaret er lavere end i tobaksrøg, bortset fra nogle metaller.
De metaller, som man har fundet, stammer fra den metalliske spole, som bruges til at opvarme e-cigaret-væsken. Metaludledningen kan i store træk hindres ved en ændret konstruktion af rygeapparatet, skriver WHO i analysen.
Forskerne bliver stadig klogere på langtidseffekterne af at ryge e-cigaretter. I øjeblikket er der ikke tilstrækkelig forskning til at konkludere, hvilke virkninger ublandet og tilstrækkeligt reguleret brug af e-cigaretter har på hjerte- lunge- og cancersygdomme.
Analyser opregner, at der er afgørende evidens (conclusive evidence) for:

  • Hvis rygeren fuldstændig erstatter rygetobak med e-cigaretter, formindskes rygerens eksponering for talrige giftstoffer og kræftfremkaldende stoffer, som er indeholdt i rygetobak.
  • De aggregater, som bruges af e-cigaret-rygere, kan eksplodere og forårsage forbrændinger og projektil-skader. Det kan ske, hvis batterierne er af dårlig kvalitet, er installeret forkert eller ved at brugeren selv har ændret på dem.
  • Hvis rygeren forsætligt eller ved et uheld får e-cigaret-væske på hud eller i øjnene, kan det være kritisk farligt, sommetider fatalt.

Der er moderat evidens for, at nogle rygere har held til at stoppe med at ryge tobak ved at gå over til e-cigaretter.
WHO ser et problem i, at de nye rygeprodukter kan fås med mange smagsvarianter: mentol, mynte, nødder, kaffe, te, alkohol og andre drikkevarer, frugt, slik og andre søde sager. Den anderledes smag kan måske få nogle tobaksrygere til at gå over til e-cigaretter, men den kan også være grunden til, at nogle unge begynder at bruge de nye rygeprodukter.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4652″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=” 6981 “][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8593”][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?