“222 sider, der skal skjule for alle journalister, at der ikke bliver ændret noget”: Nyt lovforslag om masseovervågning bliver mødt med hård kritik

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

“I virkeligheden er det her nye forslag kun 222 sider, der skal skjule for alle journalister, at der ikke bliver ændret noget.”

Af Claes Theilgaard, claes@indblik.dk

Sådan lyder det fra Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening, i et interview med Indblik.

Han fælder hård dom over justitsminister Nick Hækkerups (S) nye lovforslag om logning af teledata, som ifølge Jesper Lund og flere andre kritikere ikke lever op til sit erklærede mål om at stoppe masseovervågningen via logning af danskerne.

Selvom det for mange år siden er blevet dømt ulovligt og i strid med menneskerettighederne af EU-domstolen, har flere danske justitsministre fortsat praksissen med at logge danskernes teledata.

Det betyder, at alle SMS’er og telefonopkald foretaget af danske borgere bliver registreret af teleselskaberne. Der bliver registreret, hvem der kommunikerer med hvem, samt hvilket tidspunkt opkaldet eller SMS’en har fundet sted. Ydermere logges adgang til internettet for enhver internetaktivitet.

Disse data kan så udleveres til politiet i forbindelse med efterforskninger.

Justitsministerens nye, 222 siders lange, lovforslag har som erklæret formål at stoppe den ulovlige logning og sørge for, at de danske logningsregler overholder EU’s menneskerettighedserklæring.

“Hele det nye lovforslag er skruet sådan sammen, at det ikke fremgår klart, hvad det egentlig går ud på”

Men i et interview med Indblik fortæller formand for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, at forslaget blot lægger op til at videreføre den generelle, ulovlige logning af danskerne.

– Hele det nye lovforslag er skruet sådan sammen, at det ikke fremgår klart, hvad det egentlig går ud på. Men der lægges op til – rigtigt længe – at videreføre den generelle logning ud fra argumentet om, at der er en aktuel terrortrussel mod Danmark.

– Man opretholder samme registrering hos teleselskaberne som i dag og samme muligheder for at politiet kan få udleveret oplysninger.

– Oveni det siger Justitsministeriet, at de er klar over, hvad EU-retten mener om den her logning, og at man derfor en dag måske må opgive den generelle logning, siger Jesper Lund til Indblik.

Justitsministeriet har indbygget forsikringspolice, hvis loven bliver dømt ulovlig af EU

Han peger på, at Justitsministeriet har indbygget en forsikringspolice af en art i lovforslaget, da ministeriet godt er klar over, at loven risikerer at blive dømt ulovlig igen af EU-domstolen.

Denne forsikringspolice består af et oplæg til en mere målrettet logning, som dog stadig rammer meget bredt, lyder det fra Jesper Lund.

De facto vil det her være næsten hele befolkningen, der risikerer at blive logget, hvis denne mere målrettede logning træder i kraft.

– Logningen vil omfatte alle større byer, og er du f.eks. i nærheden af en togstation vil du være i såkaldt sikringskritisk område. Det gælder også ved metro og letbaner og andet.

Det er altså en ret bred definition, og der er virkelig malet med den brede pensel, uddyber Jesper Lund.

“Man behøver ikke tage den store sølvpapirshat på for at forudsige, at den generelle logning vil fortsætte”

I IT-Politisk Forening frygter man således, at det – selv hvis den målrettede logning erstatter den generelle – vil gå i glemmebogen, at logningen ikke bør være systematisk.

– Der er således en risiko for, at det går i glemmebogen, at logningen egentligt ikke må have systematisk karakter. 

– Det er også sket i forhold til nummerpladegenkendelser. Her står der også i bekendtgørelsen, at overvågningen skal være begrænset og målrettet. Det fortolker Rigspolitiet så på den måde, at man skal overvåge hele Danmark hele tiden.

– Man behøver ikke tage den store sølvpapirshat på for at forudsige, at den generelle logning vil fortsætte. I virkeligheden er det her nye forslag kun 222 sider, der skal skjule for alle journalister, at der ikke bliver ændret noget, siger Jesper Lund til Indblik.

Flere domme siden 2014 ved EU-retten har dømt praksissen med at logge alle borgeres teledata ulovlig og i strid med menneskerettighederne.

Ifølge EU-retten er logningen en krænkelse af borgernes ret til privatliv og deres ytrings- og informationsfrihed.

Efter EU-dommene er lande som Sverige, Norge og Tyskland stoppet med at logge deres borgeres teledata.

Selvom det således i mange år har stået klart, at logningen af danskernes teledata er ulovlig, har flere justitsministre fortsat praksissen i Danmark.

Allerede tilbage i 2016 anerkendte daværende justitsminister Søren Pape Poulsen, at reglerne om logning skulle laves om, men at den ulovlige praksis skulle fortsætte, indtil reglerne blev ændret.

[adning id="17957"]

Fik du læst?