Afdød ”finne” var stationsleder på århusiansk lokalradio

I 2017 lykkedes det en person under falsk navn at hente en programtilladelse og offentlige støttekroner til den ikkekommercielle Århus Lokalradio, som han sad som bestyrelsesformand for før - og efter - sin død to år senere. Nye Borgerlige kalder kulturministeren i samråd om sagen.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Afdød ”finne” var stationsleder på århusiansk lokalradio

I 2017 lykkedes det en person under falsk navn at hente en programtilladelse og offentlige støttekroner til den ikkekommercielle Århus Lokalradio, som han sad som bestyrelsesformand for før – og efter – sin død to år senere. Nye Borgerlige kalder kulturministeren i samråd om sagen.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Da Århus Lokalradio i efteråret 2017 ansøgte Slots- og Kulturstyrelsen om en programtilladelse til ikkekommerciel radiodrift, stod Jouka Kukkamäki angivet som både afsender, bestyrelsesformand og redaktionsansvarlig. Ansøgningen gik planmæssigt igennem, og lokalradioen blev tildelt sendetid på det ikkekommercielle radionet Aarhus 4.
Sagsbehandlingen af den århusianske lokalradios ansøgning adskilte sig ved første øjekast ikke synderligt fra de mange tilsvarende ansøgninger, som styrelsen rutinemæssigt behandler. Den ville næppe heller have vakt opsigt, hvis det ikke var fordi, at ingen i kongeriget på daværende tidspunkt bar det finskklingende navn. Jouko Kukkamäki var et dæknavn, og programtilladelsen og de medfølgende offentlige støttekroner blev givet til en person, der ikke eksisterede.
Bag navnet gemte sig til gengæld en meget virkelig person med det mere mundrette navn Svend-Åge Ekberg. To år efter at have sendt ansøgningen afgik han ved døden, hvilket vi vender tilbage til. Inden sit tragiske endeligt lykkedes det ham imidlertid at få udstedt en programtilladelse til en kontant værdi af cirka 130.000 kroner årligt i den ikke-eksisterende Jouko Kukkamäkis navn. Slots- og Kulturstyrelsen stillede på intet tidspunkt i processen spørgsmål til, hvem den radiointeresserede finne mon var.
Slap med en påtale
Det var først, da en borger i 2019 gjorde opmærksom på problematikken, at Radio- og tv-nævnet gik ind i sagen og indledte et tilsyn med radiostationen. I forbindelse med tilsynet kom det frem, at brugen af dæknavne i foreningen ikke begrænsede sig til Svend-Åge Ekberg og det finske alias. Bag søsterstationen Gellerup Radio stod en Guy de St. Claire, hvis sande identitet viste sig at være lokalmediemogulen Rui Monteiro.
Sagen om de to lokalradioer bliver ikke mindre opsigtsvækkende af, at Svend-Åge Ekberg som nævnt døde i sommeren 2019. Længe efter hans død, der af uransagelige årsager aldrig blev meddelt hans familie eller samarbejdspartnere, optrådte han stadig som formand for den århusianske lokalradio. Han havde således været død i et halvt år, før Århus Lokalradio fjernede hans navn fra sin hjemmeside. Faktisk blev han først strøget fra listen over bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med Radio- og tv-nævnets henvendelse til stationen ved udgangen af 2019.
Tilsynet på baggrund af de to stationers brug af dæknavne udmøntede sig blot til en påtale. Rui Monteiro slap således med skrækken og kunne beholde programtilladelsen for både Gellerup Radio og nu også Århus Lokalradio, som han indtrådte i bestyrelsen for. Han overtog dermed Svend-Åge Ekbergs bestyrelsespost.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”8650″ img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]En inddragelse af programtilladelsen havde dog næppe været ensbetydende med lediggang for den driftige radiomand. Monteiro står bag i alt otte ikkekommercielle radio- og tv-stationer under paraplyorganisationen Aarhus Global Media. De tilskudsberettigede stationer modtager tilsammen omkring 2,7 millioner kroner årligt i tilskud, og er alle hjemmehørende på samme adresse. Mange af bestyrelsesmedlemmerne – ikke mindst Rui Monteiros egen datter – sidder i flere af foreningsbestyrelser på én gang.
Udbredt praksis at udnytte systemet
Sagen om Svend-Åge Ekberg alias Jouko Kukkamäni og Rui Monteiro alias Guy de St. Claire kunne nemt være endt som et kuriosum og være blevet betragtet som et eksempel på en umiddelbart ubetydelig og uundgåelig fejl i et større sagsbehandlingssystem.
Når sagen alligevel vækker opsigt, er det fordi, at den blot er den seneste i en lang række af kreative løsninger og foreningskonstruktioner blandt ikkekommercielle lokalradioer. Indblik.net har henover foråret og sommeren samarbejdet med Journalista.dk om at afdække, hvordan professionelle mediefolk landet over skovler penge ind på lokalradioer uden studier og genbruger eller direkte kopierer indhold som en del af stationernes faste modus operandi. Atter andre har etableret, hvad man kunne betegne som små familiedynastier, som fra private hjem driver adskillige radiostationer og ligeledes høster tilskud på over en million kroner årligt.
Hvor mange af de professionelle radiofolk muligvis ikke handler i lovens ånd, bevæger de sig dog inden for lovens rammer. Om det også er tilfældet, når man indsender ansøgninger i falsk navn, har Indblik.net forgæves forsøgt at få svar på hos en række eksperter i strafferet.
Sikkert er det imidlertid, at sagen får et politisk efterspil. Nye Borgerliges medieordfører Lars Boje Mathiesen har valgt at indkalde kulturminister Joy Mogensen (S) i samråd om sagen, som han kalder ”fuldstændig vanvittig”.
Kulturministeren indkaldt i samråd
”Jeg troede først, at det var en joke. Jeg troede ikke, at sådan noget kunne foregå i dagens Danmark,” siger Lars Boje Mathiesen, da Indblik.net spørger ham ind til hans umiddelbare reaktion på sagen.
”Det er selvfølgelig jurister, som skal vurdere, om det er dokumentfalsk eller bedrageri, men det kan jo ikke være andet. Hvis der så er et Radio- og tv-nævn, som har været velvidende omkring de her forhold, men ikke har reageret på det, sætter det jo spørgsmålstegn ved sådan et nævns evne til at fungere. Tager man så dets centrale rolle omkring radiostationer de seneste par år i betragtning, er det her, der skal vendes nogle sten med det samme.”
Lars Boje Mathiesen fortæller, at han er bekendt med de øvrige sager, som Indblik.net og Journalista.dk har afdækket, og han er ikke i tvivl om, at der skal ses nærmere på det system, der uddeler programtilladelser og fører tilsyn med overholdelsen af dem.
”Der er noget fuldstændig fundamentalt galt. For det første vil jeg bede ministeren kommentere og forklare, at det her er foregået. Dernæst vil jeg spørge, om ministeren mener, at nævnet og den måde, vi tildeler midler, er hensigtsmæssigt indrettet, når de her ting forekommer,” siger Lars Boje Mathiesen og tilføjer:
”Jeg har en forventning om, at ministeren reagerer på de her oplysninger.”
Sagen skal have konsekvenser
Lars Boje Mathiesen understreger, at det fortsat er Nye Borgerliges politik, at mediestøtten skal afskaffes. Så længe den findes, skal modtagerne dog kontrolleres på betryggende vis, så der ikke kan fuskes og svindles med offentlige midler.
”Noget tyder på, at man ikke gør det nu. Det er en frygtelig uansvarlighed, og jeg vil spørge ministeren, om ikke det skal have konsekvenser for de mennesker, som har siddet og varetaget det her opgaver og ikke gjort deres arbejde.”
Nye Borgerliges medieordfører kritiserer også de sanktionsmuligheder, Radio- og tv-nævnet har og gør brug af. Som Indblik.net og Journalista.dk har beskrevet, begrænser nævnets sanktioner sig ofte til en påtale, og selv når en programtilladelse en sjælden gang inddrages, er det ikke forbundet med yderligere vanskeligheder at søge og få en ny. Derfor skal der også drastiske midler til, når der skal ryddes op, mener Lars Boje Mathiesen.
”Jeg mener, at hele konstruktionen omkring Radio- og tv-nævnet skal jævnes fuldstændig med jorden,” siger han.
Lars Boje Mathiesen erkender, at en total omvæltning af den nuværende indretning af systemet har lange udsigter. Derfor mener han – i lighed med De Radikales medieordfører Jens Rohde – at lovgivningen vedrørende de ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer i første omgang skal ses efter i sømmene og ændres. Mange af de sager, der har fyldt Indblik.nets spalter, har nemlig ikke at gøre med lovbrud, men snarere med snedige foreningskonstruktioner, der faktisk holder sig inden for lovens rammer. Det har imidlertid næppe været tanken at enkeltpersoner skulle stå i spidsen for fem, syv, otte eller ni ikkekommercielle radio- og tv-stationer på én gang.
”Korthuset skal væltes, og vi så gerne, at man ikke byggede ret meget nyt op. Det er der mange partier, der gerne vil, men når man så bygger op, skal det være på en helt anden måde,” fortæller medieordføreren og slår fast, at Nye Borgerlige i lighed med De Radikale vil tage sagen op i forbindelse med de kommende medieforhandlinger.
Der er møde i Folketingets Kulturudvalg onsdag klokken 10, hvorefter kulturminister Joy Mogensen vil blive kaldt i samråd.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7823″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7527″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7696″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?