Bjørn Lomborg roser FN’s klimapanel – og kommer med hård kritik af politikerne

Foto: World Travel & Tourism Council/Flickr

Den internationalt anerkendte kritiker af klimaindsatsen Bjørn Lomborg roser nu FN’s klimapanel og kritiserer samtidig verdens ledere for ikke at lytte nok til panelet.

Af Sebastian Borgå, sebastian@indblik.dk

Mandag udgav FN’s klimapanel, IPPC, sin sjette hovedrapport, siden panelet udgav sin første i år 1990.

Rapporten har bl.a. fået klimaminister Dan Jørgensen til at ville tage ”drastiske midler” i brug for at foretage ”en helt gennemgribende forandring af vores samfund”.

Læs mere om det her.

Også Bjørn Lomborg har læst rapporten. Han vælger at rose klimapanelet i Jyllands-Posten for at have ramt rimeligt præcis med deres tidligere forudsigelser vedrørende fremtidens klima.

Bjørn Lomborg, som i mange år har været kendt som en af de skarpeste kritikere af den globale indsats imod klimaforandringer, har ellers ofte kritiseret mange forudsigelser og påstande fra miljøforkæmpere for at være overdrevne.

Men nu anerkender han klimapanelets arbejde og retter i stedet kritik imod verdens ledere og politikere for ikke at forholde sig til de fakta, som klimapanelet udsteder.

Han mener, at der er mangel på proportionalitet mellem, hvad IPPC udgrunder som de væsentligste klimaudfordringer, og hvilke hovedområder der fylder i den internationale klimadebat.

– I dag taler man næsten ikke om, at temperaturen kun er steget ca. 1,2 grader, og at havet kun er steget ca. 20 cm siden 1850, derimod handler 80-90 procent af snakken om klima om ekstremt vejr – selv om meget af det, der bliver sagt, ifølge IPCC ikke er rigtigt, siger han til Jyllands-Posten.

Panelet IPCC forsker ikke selv. De beskæftiger sig i stedet med at udarbejde faglige rapporter på baggrund af eksisterende forskning.

Omtrent hvert femte til syvende år udgiver IPCC deres hovedrapport, som vedrører klimaændringer, konsekvenserne deraf samt muligheder for at hindre eller mildne disse.

Den første del af IPCC’s sjette hovedrapport udkommer på mandag. I den sjette hovedrapport medvirker mere end 740 forskere, og mere end 189.000 kommentarer bliver vurderet.

IPCC viser sig i dag at være tæt på virkeligheden med panelets tidligere forudsigelser om bl.a. mængden af CO2 i atmosfæren, stigning af vandet i verdenshavene og temperaturen på kloden.

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?