Da klappen gik ned for DR

På Indblik kunne vi med det samme se, at DR var ude i et af sine sædvanlige aktivistiske ærinder, da det beskrev historien om flytning af opgravet havbund fra det nordlige Øresund til det sydlige Øresund.

Af Karl Iver Dahl-Madsen

På Indblik kunne vi med det samme se, at DR var ude i et af sine sædvanlige aktivistiske ærinder, da det beskrev historien om flytning af opgravet havbund fra det nordlige Øresund til det sydlige Øresund.

Hvorfor vi straks skrev den virkelige historie om sagen, som I kan læse her og som viser, at der intet er i vejen med de miljøvurderinger, der ligger til grund for projektet og at DR har lavet kampagnejournalistik af værste skuffe ved kun at interviewe professorerne i hvad som helst og fra et hvilket som helst universitet i stedet de professionelle folk fra Rambøl, som har udført vurderingen.  Og lige ”glemt”, at man er ansat af alle os skatteydere til at give en retvisende beskrivelse af vigtige samfundsanliggender og ikke for at fremme bestemte politiske dagsordener.

Jeg gætter på, at Rambøl har været lettere utilfredse med DR’s behandling af sagen og har gjort ophævelser. Det ville jeg selv med sikkerhed have gjort, da jeg var i rådgiverbranchen – som i nyere tid er alt for langmodige over for kritikken fra ubefæstede sjæle i grønne ngo’er, politikerverdenen, medier og universiteter – I har en god sag, slås for den. De onde kan kun vinde, hvis de gode holder kæft.

Noget er der i det mindste sket, i det DR har beklaget sagen.

Og skriver i denne beklagelse:

”Vi skulle tydeligt have angivet, at der ifølge konsulentfirmaet Rambøll også lå yderligere analyser og anden data til grund for at godkende dumpningen af slam i Køge Bugt.

Ligeledes skulle vi have givet Rambøll mulighed for at svare på kritikken af miljøvurderingsrapporten allerede fra d. 26. april.”

Og det lyder jo helt godt, men så har BT taget fat i sagen. Og det viser sig, at DR kun formelt lægger sig ned omkring de åbenbare presseetiske uhyrligheder ved ikke at spørge den angrebne part, men stadig ikke vil/kan fatte substansen, idet Falbe udtaler: ”Og deres (professorernes) vurdering er stadig, at det arbejde, der ligger til grund, ikke giver et retvisende billede af langtidskonsekvensen for havmiljøet i Køge Bugt”

Det er bare lodret forkert.

(Falbe bruger i øvrigt det primitive greb med ”langtidskonsekvenser” = om en måned? om 10 år? om tusind år? eller inden solen brænder ud? som altid er i stand til at skræmme folk unødigt)

Og man kan kun komme til den opfattelse, fordi man ikke har spurgt Rambøl.

Det har Indblik til gengæld gjort. Vi har interviewet den øverste ansvarlige i Rambøl for miljøvurderingen: Afdelingsleder Stine Gro Jensen. Som udtaler, at Rambøl står fast i sin vurdering. Men naturligvis gerne vil ændre den, hvis professorerne i hvad som helst og fra et hvilket som helst universitet kunne komme med noget som helst dokumentation for deres påstande.

Men det kan de ikke, fordi der ikke er nogen.

Så igen viser sin DR sin uformåenhed ved blindt at tro på dem, der bekræfter DR’s fordomme i stedet for de fagkyndige.

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?