Landbruget: Fejl og løse påstande i Greenpeace-kampagne

Greenpeace fik igen medierne til at spille med på en kampagne mod svineproduktion i Danmark, da 17 Greenpeace-repræsentanter i sidste uge trængte ind på ”Vanløsegård”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Landbruget: Fejl og løse påstande i Greenpeace-kampagne

Den private miljøorganisation vil have svineproduktionen henlagt til industriområderne i byerne.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Greenpeace fik igen medierne til at spille med på en kampagne mod svineproduktion i Danmark, da 17 Greenpeace-repræsentanter i sidste uge trængte ind på ”Vanløsegård” mellem Ringsted og Holbæk og hængte bannere op på en silo og på et af gårdens tage. Det ene banner var 42 meter langt og havde påskriften ”Giv Danmark landet tilbage – stop svinefabrikkerne”.
Greenpeaces nyeste kampagne går ud på, at nogle udvalgte naboer til store svineproducenter mistænker, at de får helbredsmæssige problemer. Desuden viderebringer Greenpeace i videoer naboernes klager over biltrafik og dyretransporter.
Den store landbrugsorganisation Landbrug & Fødevarer oplyser, at Greenpeaces kampagne indeholder flere faktuelle fejl og grove udokumenterede påstande. Områdedirektør Niels Peter Nørring siger:
”Det er helt absurd at bygge en kampagne på påstande, sådan som Greenpeace gør i dette tilfælde. Greenpeace sejler rundt i udokumenterede beskyldninger i hele kampagnen, og det værste er næsten, at deres udvalgte eksempel på en griseproducent faktisk har en ny og moderne stald, har reduceret luft- og ammoniakudledningen till gavn for miljøet og naboerne.”
Ifølge Greenpeace har de lokale politikere i landets kommuner fået sværere ved at sige nej til udvidelser af svineproduktionen efter indførelsen af Landbrugspakken og herunder husdyrloven i 2017.
”Der er ingen forskel i årene før og efter landbrugspakken på det her punkt,” siger områdedirektør i L&F Niels Peter Nørring.
”Landbrugspakken har skabt klarhed om reglerne, men der er ikke ændret ved, at en landmand har ret til at etablere eller udvide sin husdyrproduktion, hvis reglerne i lovgivningen er overholdt. Kommunerne kan kun træffe afgørelser inden for lovens rammer – sådan har det været i flere år inden landbrugspakken. Jeg synes ærligt talt, at det er at det er helt uden for skiven at gå ud at tale usandt om landbrugspakken, hver eneste gang man ser sit snit til det.”
Greenpeace påstår også, at ”i Danmark står der intet til hinder for, at selv svinefabrikker i landsbyer kan udvide”. Det er faktuelt forkert, lyder det fra L&F.
En landmand kan kun få lov til at udvide eller etablere husdyrproduktion, hvis han/hun lever op til en række regler, f.eks. om udledning af ammoniak og lugt.
”Der ligger helt faste rammer i lovgivningen på det her punkt, og det kræver altid en godkendelse at udvide. Det er jo ikke bare sådan, at en landmand bare går ud og lægger en ny gård klos op ad naboen. Der er lovgivning, der bestemmer, hvor langt stalden skal være fra omkringliggende beboelser,” siger Niels Peter Nørring.
Greenpeace-kampagnens leder er ”landbrugsfaglig rådgiver” Kristian Sloth. Han har ingen landbrugsfaglig uddannelse, men er journalist og har en fortid som graver-journalist på DR.
I en Greenpeace-video interviewes han om kampagnen og giver her helt klart udtryk for, at formålet med kampagnen er at få fjernet svineproduktion – og især de store svineproducenter fra landet. Skal vi endelig have dem, skal de placeres i industriområderne, siger Kristian Sloth i videoen, for det, de laver, er ikke landbrug, men industri.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/1pT5wS-fMNU” align=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”25px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]I den mindre, men mere offensive landbrugsorganisation Bæredygtigt Landbrug siger direktør Hans Aarestrup efter Greenpeace-aktionen mod Vanløsegård:
”Myndigheder og politikere bør boykotte Greenpeace. Det er tankevækkende, hvis lokal- og lands- samt Europa-politikere plus offentlige instanser fremadrettet vil invitere eller tage imod repræsentanter for Greenpeace. Ingen ved deres fulde fem kan forhåbentligt være tilhænger af at sådanne militante metoder fra en organisation, der ikke bare bryder loven, men også har en udtalt disrespekt for den grundlovssikrede private ejendomsret.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?