Fire påtaler til Danmark for at sløse med EU-regler

Vi har ikke indført en række regler, som EU-direktiver ellers forpligter os til – EU-direktiver, vi selv har været med til at vedtage. Det drejer sig om hvidvask og miljøansvar, om luftforurening og håndtering af radioaktivt affald.

Fire påtaler til Danmark for at sløse med EU-regler

Vi har ikke indført en række regler, som EU-direktiver ellers forpligter os til – EU-direktiver, vi selv har været med til at vedtage. Det drejer sig om hvidvask og miljøansvar, om luftforurening og håndtering af radioaktivt affald.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
EU-Kommissionen påpeger i en ny statusrapport, at Danmark ikke har indført de vedtagne fælles regler på fire forskellige områder. EU-Kommissionen har bl.a. som opgave at sørge for, at EU’s regler bliver overholdt og i øvrigt administreres korrekt i de enkelte lande.
Den første påtale i juni-rapporten handler om hvidvask af penge.  Kommissionen påpeger, at der er regler i det fælles EU-direktiv om bekæmpelse af penge-hvidvask, som ikke er omsat til dansk lovgivning. Vi har nu 3 måneder til at få tingene i orden. Ellers indbringes Danmark for EU-domstolen.
Andet klagepunkt handler om miljøansvars-direktivet.  Vi skal sikre, at alle kategorier af fysiske eller juridiske personer har ret til at kræve, at de kompetente myndigheder træffer forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger for miljøskader.  Det har vi ikke gjort.
Tredje klagepunkt handler om regler for luftforurening. Heller ikke her har vi indført skærpede regler om luftforurening bl.a. fra NOx, metan-forbindelser, svovldioxyd, ammoniak og fine partikler, som er fastlagt i direktivet.
Sidste klagepunkt handler om håndtering af radioaktive stoffer. Vi har ikke omsat reglerne fra et EU-direktiv om håndtering af radioaktive stoffer til national lovgivning.
For alle direktiver gælder, at de er vedtaget med dansk støtte.

[adning id="17957"]

Fik du læst?