EU

EU

Det dårlige selskab udgør et flertal af verdens lande.

14 af Verdens lande har indledt en militær øvelse rettet mod den vestlige verden.
De deltagende lande repræsenterer godt 3 mia. mennesker. Indblik ser på om de fleste på kloden hader os – frygter os – eller om vi simpelthen har lukket flertallet ude?

EU

JA eller NEJ: Hvad er forsvarsforbeholdet?

Danskerne stemte i 1993 for at indføre forsvarsforbeholdet i EU, og skal nu stemme om det igen, dog denne gang om det skal afskaffes. Men hvad er forsvarsforbeholdet, og hvilke partier siger JA og hvilke NEJ – samt hvorfor?

EU

Fire påtaler til Danmark for at sløse med EU-regler

Vi har ikke indført en række regler, som EU-direktiver ellers forpligter os til – EU-direktiver, vi selv har været med til at vedtage. Det drejer sig om hvidvask og miljøansvar, om luftforurening og håndtering af radioaktivt affald.

Erhverv

Hvorfor ikke prøve, når alle andre kan?

Alle andre EU-lande end Danmark har to momssatser. Lavere moms på dagligvarer kommer særligt folk med lave indkomster til gode, så det kan undre, at danske politikere er så modvillige.

EU holder øje med russisk misinformation

Kommissionen udsender hver uge en rapport om, hvordan russiske medier og troldefabrikker med misinformation forsøger at skabe et mediebillede, der fremmer Ruslands kort over verden.

EU

Færre EU-love betyder ikke mindre EU-indflydelse

Debatten om EU’s indflydelse på medlemsstaternes nationale lovgivning har raset i årtier. EU har aldrig lovgivet mindre end nu, og i 2019 vedtog man det laveste antal forordninger i 30 år. Alligevel vægrer to danske EU-forskere sig ved at drage konklusioner angående unionens indflydelse på dansk lovgivning. Det kan ikke gøres op i tal, lyder svarene.

EU

Et hårdt Brexit nærmer sig

Briterne og EU står langt fra hinanden på en række punkter, og derfor tyder de nuværende tendenser på en hård skilsmisse, bemærker Hans Martens.

EU

EU's nye problem: Landene i Øst affolkes

Siden Bulgarien blev medlem af EU i 2007, har landet mistet 21% af sin befolkning – og samme tendens har ramt det nyeste EU-land, Kroatien, som ventes at miste 17% af sin befolkning i perioden frem mod 2050.

Erhverv

DF opfordrer til opgør med dagpenge i EU

Dansk Folkeparti mener, at regeringen må tage til Bruxelles og kræve, at dagpenge kan indekseres efter købekraft. Man skal ikke kunne leve som konger i Østeuropa for danske dagpenge, siger DF’s Bent Bøgsted.

Erhverv

Lobbyisme er en storindustri i EU

Lobbyisterne er massivt til stede i EU’s lovgivende og regulerende system. De har indflydelse i Kommissionen, i de såkaldte ”comitology”-komiteer.

EU

10.000 mand skal bevogte EU’s grænser

EU’s ministerråd har nu vedtaget, at EU’s ydre grænser skal bevogtes af 10.000 mand. Beslutningen har været undervejs et godt stykke tid, men den 8. november gik den endeligt igennem i Ministerrådet.

EU

Danske MEP’er stemte mere blankt og imod

Ny opgørelse viser, at danske medlemmer har været mindre tilbøjelige til at stemme for lovforslag i Europa-Parlamentet end deres kolleger. Tendensen kan dog ændre sig i næste periode.

EU

Betydelig uenighed om EU’s fælles klimamål

Miljøministrene for EU’s 28 lande kan ikke enes om, at alle lande i 2030 skal udsende 40% mindre CO2 i luften, end de gjorde i 1990. Det skulle være sket på et møde forleden i Luxembourg, men her valgte man i stedet at udskyde fastsættelsen af de konkrete 2030-mål til næste år.

Erhverv

Indre marked for service kan sætte EU i gang igen

Skal der ny gang i EU’s indre marked, er det nødvendigt at gennemføre EU’s servicedirektiv, som det oprindelig blev lagt frem i 2006, siger professor i statskundskab ved Københavns Universitet Peter Nedergaard.

EU

Danskerne har tiltro til EU's fremtid

Den nyeste Eurobarometer viser, at store dele af EU’s befolkning ser optimistisk på fællesskabets fremtid. Og blandt de mest optimistiske er danskerne. Faktisk siger 79% af de danskere, der er blevet spurgt, at de ser optimistisk på EU’s fremtid.

EU

Danmark får baghjul når det gælder indflydelse i EU

Alt tyder på, at Danmark har mindre indflydelse på den fælles europæiske lovgivning, end vi burde have. En af grundene er forbeholdene, en anden kan være, at Danmark simpelthen har færre folk i Bruxelles end andre lande til at fremføre danske synspunkter, skabe netværk og alliancer.

EU

Danske akademikere for dumme til EU

Danske akademikere har svært ved at klare den prøve, man skal bestå, hvis man vil ansættes i EUs institutioner som f.eks. EU-Kommissionen og Ministerrådet.

Se hvad vores læsere mener
[adning id="17957"]