Fødevareminister: Øko-fødevarer er ikke sundere

Mogens Jensen medgiver, at der ikke er helbredsgevinster ved økologiske produkter. Han bekræfter også, der kan findes pesticidrester i økologisk mad.
Foto: Steen Brogaard

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fødevareminister: Øko-fødevarer er ikke sundere

Mogens Jensen medgiver, at der ikke er helbredsgevinster ved økologiske produkter. Han bekræfter også, der kan findes pesticidrester i økologisk mad.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Regeringen har meddelt, at den vil fordoble arealet for økologisk landbrug i Danmark. Det skyldes, siger fødevareminister Mogens Jensen (S), at økologien tager særligt hensyn til miljø og dyrevelfærd.
Indblik.net har stillet fødevareministeren en række spørgsmål om økologi og bedt ham redegøre for de videnskabelige fakta bag økologisk produktion. Efter grundig overvejelse kom svarene efter en uge. Vi har stillet de samme spørgsmål til Poul Vejby-Sørensen, faglig konsulent i organisationen Bæredygtigt Landbrug.
Første og vigtigste spørgsmål: Er der belæg for at hævde, at økologiske fødevarer er sundere end andre danske fødevarer?
Fødevareminister Mogens Jensen: ”Fødevareministeriets primære rådgivningsorgan i dette spørgsmål, Danmarks Tekniske Universitet, vurderer, at det ikke kan dokumenteres, at økologiske fødevarer er sundere end konventionelle.”
Poul Vejby-Sørensen: ”Nej. Trods ihærdige forsøg har det ikke været muligt at bevise.”
Er der belæg for at hævde, at der ikke er pesticidrester i økologiske produkter?
Fødevareministeren: ”I perioden 2012-2017 er der udtaget 440 prøver på danske økologiske fødevarer, og der er gjort 2 fund af pesticidrester. Indregnes de udenlandske prøver, er det samlede antal 1.229, hvor der er fundet pesticidrester i 27 prøver svarende til 2,2%.”
Poul Vejby Sørensen: ”Økologer må sprøjte, og nogle gør det. Op mod 50 sprøjtemidler er godkendt til økologi i Danmark og næsten 600 i Italien, heraf 160 med indhold af kobber. Nogle af midlerne, der er godkendt til økologi, er harmløse, mens andre er langt mere giftige end de konventionelle sprøjtemidler. Fødevarestyrelsen kontrollerer kun fødevarer på det danske marked for et eneste af de pesticider, der er godkendt til økologi. Det gælder for dansk producerede som importerede økologiske fødevarer.”
Er der belæg for at hævde, at økologi er godt for miljøet?
Fødevareministeren svarer ikke direkte på spørgsmålet, men hævder, at økologisk landbrug forårsager mindre udvaskning af kvælstof end konventionelt landbrug.
Poul Vejby Sørensen: ”Nej, økologisk landbrug belaster miljøet fuldt ud lige så meget som konventionelt. Danske økologiforskere i ICROFS ved Aarhus Universitet vurderer, at kvælstofudledningen pr. ha er den samme som for konventionelt landbrug. Men det strider mod internationale forskningsresultater, som viser større udledning pr. ha – og langt større udledning pr. produceret enhed.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3351″ img_size=”750×470″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”23px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Er der belæg for at hævde, at økologi er godt for klimaet?
Fødevareministeren siger i sit svar, at økologiens bidrag til at reducere klimaudfordringen er mindre entydigt.
Poul Vejby-Sørensen: ”Økologiske produkter udleder 50-70% mere CO2 end konventionelle produkter. Forskellen skyldes hovedsagelig større arealforbrug og lavere udbytte. Herved fortrænges skov- og naturområder, som binder langt mereCO2. Desuden betyder den økologiske produktionsmetodes større mekanisk ukrudtsbekæmpelse (jordbearbejdning) en forøgelse af jordens CO2 udledning, ligesom den kræver mere traktorkørsel med yderligere CO2-udledning.”
Er der belæg for at hævde, at økologisk landbrug er bedre for biodiversiteten?
Fødevareministeren: ”Økologisk landbrug leverer mere biodiversitet end konventionelt landbrug.”
Poul Vejby-Sørensen: ”På selve landbrugsarealet har økologisk landbrug større biodiversitet på grund af mere ukrudt, flere insekter og et rigere fugleliv. Men de lavere udbytter fører til større arealbehov og dermed ødelæggelse af naturlige biotoper, hvor biodiversiteten er større end i jordbrugslandskabet. Derfor fører økologisk landbrugsproduktion til lavere biodiversitet.”
Er der nogen objektiv grund til, at det offentlige skal støtte økologisk landbrug og økologiske produkter?
Fødevareministeren: ”Al landbrugsproduktion er støttet af EU’s landbrugspolitik. Det gælder også økologisk produktion.”
Poul Vejby-Sørensen: ”Nej, tværtimod. Støtten modvirker bestræbelserne på miljø- og klimaområdet.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1345″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2510″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2947″][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

[adning id="17957"]

Fik du læst?