Folketingets kontrol med EU-politikken må nytænkes

Europaudvalgets nye formand, Eva Kjer Hansen (V) mener, at Europaudvalget ikke længere fungerer optimalt som kontrollant og medspiller i varetagelsen af den danske EU-politik.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Folketingets kontrol med EU-politikken må nytænkes

Europaudvalget har udspillet sin rolle og bør nedlægges, mener formanden, Eva Kjer Hansen.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Europaudvalgets nye formand, Eva Kjer Hansen (V) mener, at Europaudvalget ikke længere fungerer optimalt som kontrollant og medspiller i varetagelsen af den danske EU-politik. Hun mener derfor, at man bør nytænke den proces, som skal sikre, at Folketinget – altså danske politikere – får indflydelse og medejerskab til de danske positioner, når der forhandles lovgivning i EU.
Eva Kjer Hansen svarer hermed på den kritik af Europaudvalget, som er rejst i et nyt europæisk studie, ”Representative Democracy in Europe”, som 19 europæiske tænketanke står bag. Studiet analyserer sammenhængen mellem nationale demokratiske institutioner og institutionerne i EU. Det undersøger også ”europæiseringen” af det repræsentative demokrati på nationalt niveau.
Seniorforsker, Ph.D., i Tænketanken Europa i Danmark, Maja Kluger Dionigi, står for den danske del af studiet. Hun har undersøgt, hvordan Folketingets Europaudvalg arbejder. Europaudvalget er politisk sammensat på samme måde som Folketinget, og når udvalget derfor giver en minister et forhandlingsmandat, inden hun tager til Bruxelles, så har hun folketingets godkendelse. Det danske Europaudvalg har i været model for oprettelsen af tilsvarende udvalg i andre lande.
Men studiet viser, at Europaudvalget kommer for sent ind i processen i 25 pct. af sagerne. I en række andre sager kommer udvalgets behandling så tidligt, at sagerne endnu ikke har udviklet sig på EU-plan, og så sker der det, at ministeren ikke kommer tilbage undervejs, mens tingene udvikler sig, men først til sidst, hvor man ikke længere kan ændre noget. Samtidig er langt de fleste medlemmer af udvalget meget lidt aktive på EU-området.
”Det viser sig, at den politiske kontrol slet ikke er så god, som jeg havde ventet”, siger Maja Kruger Dionigi. ”I perioden mellem 2010 og 2014 kom Europaudvalget så sent på banen i 25 pct af sagerne, at man ikke kunne påvirke behandlingen. Faktisk blev Europaudvalget først kaldt til møde, en uge inden ministrene skulle mødes i disse sager. Og så var den eneste mulighed at blåstemple det kompromis, som allerede var forhandlet på plads i Bruxelles”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1633″ img_size=”600×375″ add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”23px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]”Derudover er selve møderne i Europaudvalget et spil for galleriet”, siger Maja Kluger Dionigi. ”Møderne er åbne for offentligheden, og det er jo godt. Men det normale er, at ministeren allerede inden det åbne møde i udvalget på forhånd har sikret sig opbakning blandt tingets Europa-politiske flertal. Forhandlingerne er altså allerede sket inden, så den diskussion, der foregår i udvalget er ikke noget reel diskussion om substansen i emnet. Det er også typisk de partier, som ikke er en del af kompromisset, der tager ordet, f.eks. Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
Maja Kluger Dionigis undersøgelse viser også, at Europaudvalget kun i ringe grad inddrager andre fagudvalg i sit arbejde. Det kunne være landbrugsudvalget, miljøudvalget, erhvervsudvalget etc. Det gør man i Sverige, og det betyder for det første, at der kommer større faglig indsigt ind i arbejdet og for det andet, at ”ejerskabet” til regeringens politiske mandag bliver bredere.
Hun har også et forslag til, hvordan arbejdet i Europaudvalget kunne organiseres bedre og gøre det mere interessant og vedkommende for offentligheden: I Europa-Parlamentet udvælger man, hver gang, der kommer et nyt forslag, en ordfører og en skyggeordfører fra hver af de politiske grupper. Problemet i Europaudvalget er, at det kun er ordførerne, der har interesse for at deltage i møderne (og mange af de øvrige medlemmer deltager ikke) så ved også at have skyggeordførere kunne man involvere flere og øge interessen i arbejdet.
Eva Kjer Hansen har faktisk et endnu mere radikalt forslag: Flyt behandlingen af regeringens EU-politik til Folketingssalen.
”Det vil sikre en noget bredere debat, sagerne ville sandsynligvis blive behandlet grundigere og formentligt føre til at den danske indflydelse på EU-reglerne blev større, siger Eva Kjer Hansen. Alene det at ordførerne så skal forelægge sagen på gruppemøderne vil være et fremskridt. Derudover er det helt klart, at fagudvalgene skal inddrages i behandlingen af sagerne på deres område. Mandatgivningen til regeringen skal ske i fagudvalgene, og når man kombinerer fagligheden med drøftelserne i Folketingssalen så vil vi tvinge folketingsmedlemmerne til at forholde sig en lovgivning, som de i dag overgiver til andre, men som i praksis fylder mere end den lovgivning, d selv arbejder med i Folketinget.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/pGyGdxaZIa0″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/nfSCgvTKs_w”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/zYLh-ZbJp9k”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/vUYxmJhTmAE”][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?