Forbrugerforening: Her er de 6 tiltag, der kan give forbrugerne deres frie valg tilbage

Foto: Pxhere

En ny forening ved navn Den Frie Forbrugerforening vil sikre forbrugernes frie valg og mindske statens indblanding i, om man f.eks. ryger cigaretter eller drikker alkohol.

Af Claes Kirkeby Theilgaard, claes@indblik.dk

Mens regeringen varsler nye forbud mod såvel salg af alkohol som nikotinprodukter, ser en ny forening, der vil tage kampen op imod netop den slags politisk indblanding i danskernes frie valg, snart dagens lys.

Den Frie Forbrugerforening er navnet på foreningen, som med egne ord har til formål at sikre forbrugernes og borgernes frie valg og vil arbejde for at mindske statens indblanding i borgernes liv og valg.

Foreningen vil arbejde for at opnår dette ud fra seks teser, oplyser den i en pressemeddelelse.

Disse seks teser er som følger:

1) Forbrugeren selv er den bedst egnede til at vurdere hvordan eget liv bedst leves og dermed også hvilke produkter, der skal understøtte dette liv.

2) Det er ikke statens opgave at beskytte almindelige mennesker mod dem selv, højest at ruste borgere til at træffe oplyste valg.

3) Den enkeltes sundhed er ikke statens ansvar, det er et personligt ansvar – staten kan ingenlunde tvinge nogen til at leve sit liv på en bestemt måde.

4) Et offentligt finansieret sundhedsvæsen forpligter ikke den enkelte borger til at forsøge at undgå at benytte sig af dette sundhedsvæsen – et offentligt finansieret sundhedsvæsen kan aldrig være undskyldning for at indføre begrænsninger på den enkeltes frihed.

5) Staten kan med rette oplyse om diverse sundhedsrisici og tilmed stille krav til producenter om produkters indhold, så længe det står i proportionalt forhold til den konkrete sundhedsrisiko, for individer generelt, eller hvor der foreligger en proportional mulighed for at substituere med andet og mindre sundhedsskadeligt indhold – eftersom langt de fleste mennesker, af egen drift, vil søge at maksimere fraværet af sygdom i eget liv.

6) Staten kan aldrig pålægge forbrugere at undlade brug af et specifikt produkt – højest producenter at undlade at producere dette, men kun i tilfælde hvor produktet forårsager umiddelbar og nærliggende livsfare for individer generelt. 

Den Frie Forbrugerforening er endnu ikke blevet stiftet, men det vil ske til en stiftende generalforsamling i København den 17. april.

Du kan læse mere om foreningen her.

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Se hvad vores læsere mener
Tema: Bøger til ferien
[adning id="17957"]

Fik du læst?