Ny forening vil kæmpe imod politikernes sundhedsfacisme: ”Hvad er friheden egentlig værd, hvis den ikke indebærer friheden til at træffe usunde valg?”

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på pressemøde om lancering af regeringens sundhedsreform, på Rigshospitalet i København tirsdag den 15. marts 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Den Frie Forbrugerforening vil “give modspil til statens tiltagende formynderiske indgreb i myndiges personers frihed til at træffe usunde valg for eget liv”.

Af Claes Kirkeby Theilgaard, claes@indblik.dk 

Mange danskere er for tiden frustrerede over regeringens ønske om at forbyde salg af alkohol af enhver slags til unge under 18 år samt indføre et evighedsforbud mod salg af nikotinprodukter for personer født efter 2010. 

Nu kan man få afløb for denne frustration i en ny forening, som inden længe bliver stiftet. Navnet er Den Frie Forbrugerforening, og foreningen har til formål at sikre forbrugerne og borgernes frie valg og vil arbejde for at mindske statens indblanding i borgernes liv og valg.

– Hvad er friheden egentlig værd, hvis den ikke indebærer friheden til at træffe usunde valg?, spørger foreningen på sin hjemmeside, hvor den også skriver mere uddybende om sit formål:

– Den Frie Forbrugerforening er forbrugernes nuancerede talerør, som bringer fornuft ind i den danske folkesundhedsdebat. Forbrugerforeningen har særligt fokus på at give modspil til statens tiltagende formynderiske indgreb i myndiges personers frihed til at træffe usunde valg for eget liv. Det drejer sig bl.a. om røgfri tobak, nikotinprodukter, alkohol, fastfood og sukker.

Ifølge en pressemeddelelse vil Den Frie Forbrugerforening afholde stiftende generalforsamling den 17. april 2022 i København.

Indtil en bestyrelse er blevet valgt til denne generalforsamling, vil talsperson Martin Bech tegne foreningen udadtil. Martin Bech er udover sit engagement i Den Frie Forbrugerforening også medlem af Brønderslev Byråd og regionsrådet i Nordjylland for Venstre.

Han fortæller om baggrunden for at stifte foreningen:

– Vi har, under hensynet til den personlige frihed, og i erkendelsen af, at den danske stat, ved politisk mandat benytter stadigt mere totalitære midler til at styre og regulere danskernes levevis, besluttet at skabe en forening, der vil klarlægge grænserne for statens magt, i bestræbelserne på at øge folkesundheden og til stadighed minde magthavere og befolkning om hvad, der er ret og rimeligt under skelen til den personlige frihed og naturretten.

Den Frie Forbrugerforening vil arbejde ud fra seks grundlæggende teser, der bl.a. skal sikre forbrugernes personlige frihed og sætte hegnspæle op for statens indblanding i brogernes forbrug.

Læs mere om disse seks teser her.

Fik du læst?