Landbruget yder positiv klimaindsats

Planter i intensivt dyrket landbrug optager store mængder CO2 fra luften. Landmændene har noget at byde ind med, understreger aktuelle indlæg.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Landbruget yder positiv klimaindsats

Planter i intensivt dyrket landbrug optager store mængder CO2 fra luften. Landmændene har noget at byde ind med, understreger aktuelle indlæg.

Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net

Der er endnu ikke kommet konkrete forslag til, hvordan man skal nå klimalovens mål om at reducere CO2-udslippet fra Danmark med 70% (i forhold til udslippet i 1990) inden 2030.

I denne situation har landbruget meget at tilbyde. Det fastslår bestyrelsesmedlem i interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, Peter Bohnsen Jensen, Juelsminde, i et indlæg i fagbladet Effektivt Landbrug.

”En intensivt dyrket afgrøde optager CO2 i både blade og rødder. Intensiv dyrkning hjælper også til at opbygge kulstof og dermed lagre CO2 i jorden. God og effektiv dræning bidrager positivt til denne proces. Klimaændringernes større nedbør stiller større krav til en effektiv dræning for at opretholde dyrkningssikkerheden. Derfor er dræning central,” skriver Peter Bohnsen Jensen.

Han mener ikke, at det nødvendigvis fremmer klimasagen at tage lavbundsjord ud af dyrkning – hvilket først og fremmest begrundes af hensynet til kvælstofudledningen til vandmiljøet.

”Dels er noget af denne jord intensivt dyrket og bidrager dermed positivt til CO2-opsamling. Resultatet bliver modsat, hvis lavbundsjorden misligholdes ved manglende afvanding og efterfølgende oversvømmelse og forsumpning. Det fører til udledning af både fosfor og metangas,” skriver han.

Peter Bohnsen Jensen mener derfor, at et forslag om at oversvømme 25.000 hektar ved Gudenåen i såkaldte forsinkelsesbassiner er en forkert løsning.

”Forslaget rammer helt ved siden af – det vil være dårligere både for klima, miljø og områdets byer. Vandet skal ledes væk. Det sker, når man renser vandløbet op og skærer grøden. Det har vi set mange steder, bl.a. ved Storå med tilløb til Gudenåen og i Værebro Å på Sjælland – selv i dette både efterår.”

Eksport af klimaløsninger
Peter Bohnsen Jensen mener, at man skal tænke i positive muligheder med effektive omkostningssikre klimatiltag og samtidig sikre god dyrkningsjord. Dermed kan man også bane vejen for eksport af klimaløsninger i stedet for at sænke landbrugsproduktionen i Danmark.

”Det er på tide at komme i gang med positiv forskning, innovation og produktion – i stedet for at forsumpe i reduktioner,” slutter Peter Bohnsen Jensen sit indlæg.

Direktør i virksomheden Ammongas A/S Anker Jacobsen supplerer i et andet indlæg i Effektivt Landbrug med en række tal for landbrugsprodukternes optagelse af CO2. En hvedemark, hvor man har udbytte på 10 tons hvede pr. ha, optager 15 tons CO2, og optaget er større, hvis der er roer eller kløvergræs på marken. Et landbrug med 200 ha jord fjerner således 3.000 tons CO2 brutto, hvorfra man skal trække CO2-udledningen fra traktor og kunstgødning mv.

Biogas som supplement
Direktør Anker Jacobsen slår til lyd for, at landbrugets positive bidrag til reduktion af CO2-udledningen øges ved en større satsning på biogas. Biogassen er en ren energikilde, som kan fremstilles af affald fra både landbrug og byerne, og som kan supplere naturgassen.

”I Danmark har vi bevæget os ind på et mønster, hvor halvdelen af vores el kommer fra vind, og når det ikke blæser fra kul og træ, som vi henter langt væk. Vi ville være et pænere fyrtårn, hvis kul og oversøisk træ blev byttet ud med biogas, lavet af vores eget affald,” slutter direktør Anker Jacobsen, Ammongas A/S, sit indlæg.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”3474″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”3078″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”896″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?