Growz: Mangelfuld information om landbruget

Politikerne på Christiansborg får ikke den fulde sandhed om landbrugets bidrag til udslippet af klimagasser, hvis de kun støtter sig til de modelberegninger, som man laver på eksempelvis Aarhus Universitet.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Growz: Mangelfuld information om landbruget

Beslutningstagerne kan gå glip af den fulde sandhed om landbrugets udledning af lattergas.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Politikerne på Christiansborg får ikke den fulde sandhed om landbrugets bidrag til udslippet af klimagasser, hvis de kun støtter sig til de modelberegninger, som man laver på eksempelvis Aarhus Universitet. Modellerne fortæller, at 1% af den kvælstof, der spredes som gødning på marken, bliver til lattergas, som betragtes som en farlig klimagas.
Direktør af Tænketanken for det grønne erhverv, Growz, cand.hort. og ph.d. Allan Holm Nielsen, gør i en analyse opmærksom på, at usikkerheden vedrørende den ene procent lattergas er +/-100% (det siger model-forskerne selv) – altså så stor, at tallet nærmest ikke kan bruges til noget.
Modellen tager heller ikke hensyn til nogen af de mange metoder, som landbruget i dag i praksis bruger til at minimere kvælstoftab og lattergas-udledning, f.eks.  forsurning af gylle, splitgødskning, placering af handelsgødningen (via GPS) og bladgødning.
Modellerne tager heller ikke hensyn til, at f.eks. pløjefri dyrkning medfører CO2-binding i jorden og dermed mindre klima-belastning. De ignorerer til gengæld økologernes øgede pløjning, der trækker i modsat retning af pløjefri dyrkning og medfører øget CO2-udledning. Modellerne ignorerer også, at når økologerne bruger kløver eller bælgplanter til at fiksere kvælstof, så medfører det dannelse af lattergas. Og endelig ignorerer modellerne også, at den manglende forsuring af gylle i økologi betyder øget lattergas-udledning.
”Alt i alt efterlader den christiansborgske virkelighed kun det moderne landbrug to reelle muligheder. Enten at skære ned på anvendelsen af kvælstof eller at lægge om til økologi. Andre tiltag tæller ikke, uanset at de moderne landmænd reducerer problemet massivt,” siger Allan Hjort Nielsen fra Growz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Tilføjelse: Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet har fået tilbud om at svare på bemærkningerne.
”Det er jo en liste af påstande af meget forskellige karakter, hvoraf nogle er korrekte, nogle forkerte og andre er misvisende. Jeg har desværre ikke lige nu tid til at gå i detaljer eller i rette med disse,” skriver Jørgen E. Olesen til Indblik.net.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?