Menighedsråd må ikke abonnere på ’Grøn Kirke’

Danske Kirkers Råd vil gerne have penge fra menigheder til grønt kirkeligt arbejde. Ministeriet var imod, men kirkerådets arbejdsgruppe Grøn Kirke prøver igen.  

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Menighedsråd må ikke abonnere på ’Grøn Kirke’

Danske Kirkers Råd vil gerne have penge fra Folkekirkens menigheder til grønt kirkeligt arbejde. Ministeriet var imod, men kirkerådets arbejdsgruppe Grøn Kirke prøver igen.  
Af Morten Okkels, mok@indblik.net
Det tværkirkelige Danske Kirkers Råd er stødt på forhindringer med sine planer, der skulle have udvidet projektet Grøn Kirke, der spænder over ca. 340 kirker, der vil føre klima- og miljøkamp med et teologisk udgangspunkt. Det viser korrespondancen med Kirkeministeriet, som Indblik.net har fået aktindsigt i.
Idéen var en form for samarbejdsaftale eller abonnementsordning, hvor menighedsråd bidrager med penge til at intensivere Grøn Kirkes klimakamp i kirkeligt regi. Men det kommer ikke til at ske, meddelte Kirkeministeriet i april, i hvert fald ikke hvad Folkekirkens menigheder angår. Det har imidlertid ikke fået Danske Kirkers Råd og Grøn Kirke til at opgive håbet, siger Grøn Kirkes formand, Keld Balmer Hansen.
”Ja, vi fik afslag, men vi tror, det ender lykkeligt. På baggrund af det afslag har vi gentænkt sagen, og vi mener, vi godt kan finde en løsning, der lever op til de krav, man stiller,” siger Keld Balmer Hansen, der selv er provst i Bogense.
Problemet er, at loven om Folkekirkens økonomi forbyder menighedsråd at være medlemmer af organisationer. Menighedsråd kan godt købe ting og ydelser, men transaktioner skal bære præg af en handel. Med andre ord skal det være et partnerskab til fordel for begge parter, ikke en ensidig støtte:
”Kirkeministeriets Økonomikontor vurderer på det foreliggende grundlag ikke, at der i tilstrækkelig grad er tale om et sådant partnerskab. En alt for stor del af den ydelse som indgår til menighedsrådene har karakter af at være muligheder, som ikke nødvendigvis anvendes. Der vil derfor være tale om støttemedlemskaber, som der jf. ovenfor ikke er hjemmel til,” skriver chefkonsulenten i Kirkeministeriet til Keld Balmer-Hansen og Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller i dokumenterne, Indblik.net har set.
Godt nok kan DSUK, Danske Sømænds- og Udlandskirker, godt modtage støtte fra menighedsrådene. Men lige præcis den mulighed er decideret skrevet ind i loven, præciserer ministeriet. Dermed er der ikke tale om en dispensation, som Grøn Kirke eller andre kan opnå. Det tager Keld Balmer Hansen til efterretning, men satser stadig på en løsning med partnerskaber frem for deciderede støttemedlemskaber:
”Vi tror på, vi kan lave partnerskabsaftaler med de grønne kirker, hvor Grøn Kirke leverer passende ydelser for pengene fra menighedsrådene. Vi skal bare udtrykke os tydeligere over for ministeriet, og det gør vi i næste omgang,” siger han.
Ydelserne kan være adgang til viden om miljø- og klimaforhold, herunder vedvarende energi til kirkeformål. Det kan også være inspiration til aktiviteter i sognet eller til gudstjenester, hvor et eksempel er ’Det bæredygtige alterbord’, skriver Grøn Kirke i sin første henvendelse til ministeriet. På Grøn Kirkes hjemmeside er andre indslag ’Affaldsindsamling og andagt’ og ’Tak for mad’ med udgangspunkt i verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.
”Vi har i øjeblikket et budget på 100.000 om året, tæt på ingenting. Det er ikke fordi vi drømmer om at være en stor organisation, men vi ønsker at stærkere netværk med mere rådgivning og leve op til vores grønne ansvar, vi har påtaget os,” uddyber Keld Balmer Hansen.
Du er ikke bekymret for, at de her partnerskaber vil komme til at blande Gud og kirken sammen med verdslig politik, hvor de burde være adskilt?
”Det er rigtigt nok, det flyder lidt sammen. Men så må man konstatere, vi og kirken nu engang er i et samfund med en forventning af nogle mål, som nu klimamålet om at reducere 70 procent. Vi kan ikke bare melde os ud af det samfund, vi bor i, og lade, som om kirken ikke er en del af det. Det ligger samtidig i tråd med det, vores tro også bygger på – at jorden er skabt af Gud, og vi har fået en gave, der indebærer en opgave. Det burde ikke være så kontroversielt overhovedet,” siger formanden.
Grøn Kirke vil nu fortsætte korrespondancen med Kirkeministeriet om, hvad der kan lade sig gøre, og regner med at formulere en ny plan inden sommerferien.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1934″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7109″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7204″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?