Mens vi venter på Minkkommissionens rapport.

Der er nedslagspunkter, der kunne pege på Mette Frederiksen som medansvarlig i betydelig grad. Men - de tre røde partier SF, Enhedslisten og Radikale vil nok holde hånden under statsministeren. En flertalsregering kan jo skimtes i det fjerne - efter et folketingsvalg….
Hør artikel

Minksagen udgjorde et totalt vanvittigt forløb, hvor både lovgivning og sundhedsmyndigheders udsagn og anbefalinger blev bøjet i aldrig tidligere set grad.

Kommissionens rapport er som bekendt ikke et juridisk papir, og det er op til Folketinget at beslutte, hvilke konsekvenser, der kan blive tale om. Det bliver nok i den ganske milde ende. Mette Fredriksen har jo åbnet for en flertalsregering – efter det kommende folketingsvalg – og det vil nok holde Sofie Carsten Nielsen i ro. Den radikale leder har jo kraftigt givet udtryk for ministerdrømme.

Hvad angår SF og Enhedslisten, er støtte til milde repressalier næsten en selvfølge. Begge partier – og specielt SF – har arbejdet hård for at få minkhold ulovliggjort af dyreetiske grunde. Nogle har endda fremført, at det var en betingelse for SF`s støtte i forbindelse med dannelsen af den socialdemokratiske mindretalsregering. Enhedslisten stillede allerede i 2018 forslaget ”Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minkavl”, som SF og Alternativet stemte for, og som resten af Folketingets partier med socialdemokraterne i spidsen forkastede. Det var før Mette Fredriksens regering. www.retsinformation.dk/eli/ft/20181DB00957

Frederik Waage – professor og dr.jur. i forfatnings- og forvaltningsret – mener, man skal holde øje med Grundlovens § 73, som siger:

  1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.
  2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til folketinget har fundet sted, og forslaget påny er vedtaget af det derefter sammentrædende folketing.
  3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

Mette Frederiksen og hendes håndgangne embedsmænd gik jo reelt ind og afskaffede den ”fri næring” for mennesker involveret i minkhold og efterfølgende forarbejdning samt salg.

Statsministeren fastholder, at hun intet vidste om det manglende lovgrundlag, og dermed ikke er ansvarlig, Det er dog interessant, at Mette Frederiksen ifølge DR-dokumentaren ”Minkskandalen – afgørelsens time” et år før minkkommissionen netop anerkendte sit ansvar.

Men Statsministeren afviser nu ethvert ansvar, selv om ministeransvarslovens § 4 siger:

  • Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.

Og det må huskes, at sagen ikke handler om hvorvidt det er etisk forsvarligt at holde mink eller ej – det handler om de grundlovssikrede rettigheder vi har som borgere i dette land.

Professor, dr.Jur. og polyhistor Ditlev Tamm har udtalt til Information: ”Det krænker vores demokrati, at man i Danmark fører sig så bombastisk frem og så pakker det ind i middelmådig propagande.”

Ud over det lovgivningsmæssigt formelle afslører hele sagskomplekset – som belyses i DR-dokumentaren – en afstumpet ledelses- og kommunikationsform fra Danmarks højst placerede embedsmand og en lang række andre medarbejdere i ministerierne.

Som mester så følger hans svende” Eller som Mette Fredriksen udtrykker: ”Lev med det!”.

Det er i alt fald ikke særlig kønt at se de SMS-korrespondancer, der er offentliggjort ”Luk lortet” og andet i samme stil. Enhver ordentlig virksomhedsleder/konsulent ved, at tarvelig kommunikation nedbryder respekten både i en organisation og i organisationens opfattelse af de mennesker der er omkring. Og det her er folkevalgte i landets højest rangerende ministerium…

På alle punkter har Minkskandalen vist en magtfuldkommen regering grænsende til det diktatoriske. Det er komiske, når samme regering – med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen i spidsen – beskylder konkurrerende partier for at være Trumpister!

[adning id="17957"]

Fik du læst?