Region vil presse 6.000 lokalaftaler ind i nyt IT-system. Det er dømt til at gå galt, mener ekspert

FOTO: JOHAN WESSMAN/NEWS ØRESUND

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Region Hovedstaden vil presse 6.000 forskellige overenskomster ind i et nyt IT-system. Det bliver svært, lyder det fra IT-ekspert.
Af Carsten Steno, carsten@indblik.net 
Det bliver svært for Region Hovedstaden at indføre et nyt IT-system for vagtplanlægning, der skal tage højde for de 6.000 lokalaftaler, som er indgået med fagforeningerne om, hvordan man lægger vagtplaner på regionens hospitaler og sundhedsinstitutioner.  
Det vurderer Erik Frøkjær, professor, ekstern lektor på Datalogisk Institut og ekspert i offentlige IT-systemer. 
Indblik har beskrevet, hvordan de 6.000 lokalaftaler og uhensigtsmæssig vagtplanlægning, der ofte går på skift blandt de yngste medarbejdere, gør det svært at lave vagtplaner, som optimerer hospitalernes drift.
Læs mere om det her.
Derfor appellerer eksperter til at aftalerne bliver forenklet og at vagtplanlægningen professionaliseres, herunder at lederne tager ansvaret for vagtplanerne på sig. Det sker i forbindelse med, at der nu indføres et nyt IT-understøttet vagtplansystem i Region Hovedstaden.
– Hvis det påtænkte vagtplanlægningssystem skal modellere reglerne fra alle de mange lokalaftaler som har relevans for vagtplanlægningen, herunder kobling til aflønningsbestemmelser, så er der tale om et kolossalt kompliceret system. 
– Mange gange mere komplekst end de store IT-systemer, der håndterer lønadministrationen for offentligt ansatte. Systemer som det har taget årevis at udvikle, siger Erik Frøkjær, der frygter at regionen kan løbe sur i opgaven.
Dårlig ledelse
– Vagtplanlægningen rundt omkring på hospitalerne en uhyre vigtig opgave, kompleks i kraft af de nødvendige og rimelige individuelle menneskelige hensyn der må tages, kompleks i kraft af de aftalemæssige bindinger, kompleks i kraft af uforudsigelige hændelser der kan gribe ind med sygdom, akut opstående situationer osv. 
– Derfor er det dårlig ledelse, hvis en sådan opgave pålægges yngre eller nye medarbejdere rundt omkring på hospitalsafdelingerne, tilføjer Erik Frøkjær.
Han peger på, at hvis man i Region Hovedstaden skal udvikle et fælles effektivt IT-understøttet vagtplanlægningssystem er den fornuftige og realistiske strategi at tage udgangspunkt i et eksisterende system og så skridt for skridt lade flere og flere af de dataprocesser og forhold, som kan digitaliseres, blive indbygget i dette system.
– Her bør man begynde med visse helt simple, klare og overordnede bestemmelser, dvs. helt “grovkornet” modellering af enkelte dele af aftalegrundlaget. De mange og mere detaljerede bestemmelser, hvis tolkning i vidt omfang er uklar og vanskelig, skal ikke søges indarbejdet i systemet. 
– Forståelsen heraf i den konkrete hospitalsafdelings kontekst må overlades til de ansvarlige og dygtige medarbejdere, der skal stå for vagtplanlægningen – og som sikkert fortjener en bedre digital understøttelse af det arbejde end de har i dag, siger han.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?