Stadig flere borgere vælger private plejehjem

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Borgerere visiteret til plejehjem foretrækker privat service og muligheden for at tilkøbe sig ydelser, som det offentlige ikke leverer. 
Af Carsten Steno, carsten@indblik.net 
Stadig flere ældre, der er visiteret til en plejehjemplads, efterspørger friplejehjem, hvor private operatører står for driften, og hvor beboerne kan tilkøbe sig ekstra service. Det kan være til ledsagelse til indkøb, rengøring og meget andet.
Derfor vælger en lang række pensionskasser nu at investere i friplejehjem, der drives af private operatører som Diakon Danmark, OK-fonden eller svenske Attendo. 
Senest har pensionskassen AP Pension netop besluttet at etablere et nyt friplejehjem i Nyborg med 57 pladser. I forvejen har AP-Pension et plejehjem i Nørager ved Hobro, mens et andet er under bygning i Horsens. Friplejehjemmene driftes af Danske Diakonhjem, der har stor erfaring på området. 
I dag er der ifølge plejehjemsoversigten.dk 33 friplejehjem i Danmark. For tre år siden var der kun 16.
– Markedet drives af demografien med stadig flere plejekrævende ældre, der gerne selv vil bestemme, hvor de skal på plejehjem og måske også er villige til at betale lidt selv for ekstra service. 
– Samtidig er stadig flere kommuner, der ser en fordel i at l kunne udbyde forskellige typer plejehjem, så de borgere, der er visiteret til en plejehjemsplads, har flere muligheder at vælge i mellem, siger administrerende direktør for AP Ejendomme, Peter Olsson, til Indblik.net.
Han tilføjer, at bygning, indretning og drift af plejehjems-ejendomme, er en god investeringsmulighed for pensionskasserne, der går efter et langsigtet stabilt afkast. Derfor forudser han også, at AP Pension vil etablere flere friplejehjem i de kommende år i de kommuner, hvor en operatør som f.eks. Danske Diakonhjem ser mulighed for nye friplejehjem.
Siden 2002 har borgere, der er visiteret til plejebolig, haft ret til frit at vælge, om man vil benytte sig af et kommunalt eller et privat tilbud. Og siden 2007 har regler for “friplejebolig” sikret, at private investorer kan opføre plejehjem og drive dem for kommunale takster, så kommunerne ikke behøver at hive store beløb op af kassen til nybyggeri. Det er dog først i de senere år, at der er kommet gang i etableringen. 
Friplejehjem er privatejede plejehjem, der har en privat finansiering udover de offentlige tilskud. De er ikke direkte offentlig reguleret gennem en driftsoverenskomst, som det er tilfældet for de selvejende institutioner. Det giver friplejehjemmene et større råderum til selv at bestemme, hvordan stort og småt bedst tilrettelægges.
Det er dog langt fra alle kommuner, der ønsker sig et friplejehjem. Der er ifølge en undersøgelse fra Dansk Industri stadig 47 kommuner, der ikke har ønsket en dialog med private operatører af plejehjem.
Andre undersøgelser viser, at tre ud af fire borgere, som er visiteret til et plejehjem, har benyttet muligheden for frit at vælge plejehjem, der hvor det er muligt. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?