Stop for import af affald koster skatteydere milliarder

Foto: Argo

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Næsten nye forbrændningsanlæg skal nedlægges som led i ny affaldsortering. Selvom Danmark har en miljøvenlig forbrændingsteknologi, der kan afhjælpe forureningsproblemer i Europa  på en klimaneutral måde. 
Af Carsten Steno, carsten@indblik.net
Et flertal af Folketingets partier inklusive Venstre, Konservative og Liberal Alliance har i sommer tilsluttet sig et dyrt affaldsforlig, der forbyder import af affald til forbrænding og indebærer nedlæggelsen af flere moderne forbrændingsanstalter. 
Nedlæggelsen vil koste skatteyderne mindst 1,5 mia. kr. Dertil kommer ekstra udgifter til nye varmekilder, der skal erstatte den varme som forbrændingsanstalter leverer til fjernvarmeanlæg. Tabet kan derfor efter al sandsynlighed blive væsentligt større.
Hvis man derimod lod flere af forbrændingsanlæggene leve og forbrænde importeret affald fra europæiske lande, hvor en stor del af affaldet stadig anbringes på lossepladser, kunne man  ifølge eksperter tjene gode penge til Danmark.
Firmaet EA Energianalyse har foretaget beregninger af den samfundsmæssige fordel ved import og forbrænding af restaffald.  Beregningen viser en indtægt 1,1 milliard kr. for årene 2014 til 2020. Et beløb, der ville kunne øges betydeligt i de kommende år.  
Importen af affald kan vel at mærke ske uden, at vores CO2 regnskab bliver belastet. Ved fortsat affaldsforbrænding mindskes samtidig regningen til skatteyderne for den øgede genanvendelse af affald.  Målet med affaldsforliget er at gøre den danske affaldssektor klimaneutral i 2030.
God klimaøkonomi
”Import og forbrænding af biomasseaffald, især trykimprægneret træ, vil i en årrække samfundsøkonomisk og klimamæssigt være en god forretning for Danmark. Derudover kan import af andet restaffald også give mening, hvis man alligevel skal implementere anlæg til CO2-fangst og lagring (CCS) på de tilbageværende forbrændingsanstalter, som stadigvæk skal overleve efter 2030”, siger professor i energisystemer ved DTU, Marie Münster, til Indblik.net.
På den korte bane kan der ifølge Münster også fortsat være gode penge i at forbrænde almindeligt affald fra EU-lande, der ellers ender på lossepladsen. 
”EU har godt nok vedtaget, at højst 25 pct. af alt affald må forbrændes i 2030, mens resten skal genanvendes. Men det varer en del år inden vi når så langt, og her er forbrænding med høj energiudnyttelse et godt alternativ. Desuden sker forbrændingen mest miljørigtigt i Danmark, hvor vi har moderne anlæg og udnytter varmen til fjernvarme og strømproduktion”, tilføjer Marie Münster.
Hun peger også på, at det samlede europæiske CO2-regnskab ved forbrænding i Danmark i dag er bedre end deponi og ineffektiv lokal forbrænding, selv når man regner transportomkostningerne med.  Men på sigt skal vi  enten importere biomassebaseret restaffald eller implementere CO2-fangst og lagring, hvis vi skal have en klimagevinst ved importen.  Det viser et stort studie som DTU har foretaget. 
Ti gange så dyrt
Det nye affaldsforlig, der indebærer, at virksomheder og privatpersoner skal sortere affald i ti kategorier, bliver også dyrt for kommunerne og affaldsselskaberne. Regeringen har vurderet, at sorteringen i ti typer affald gennemsnit vil koste 50 kr. pr, husstand om året. Men affaldsindustrien vurderer, at det bliver ti gange så dyrt. 
Allerede i dag importerer Danmark betydelige mængder affald til de kommunalt ejede forbrændingsanstalter for at sikre deres fulde kapacitetsudnytte. Affaldet kommer især fra England. 
Kommunernes landsforening har fremlagt en plan for nedlukning af ca. en tredjedel af forbrændingsanlæggene. Herunder et kun seks år gammelt anlæg i ARGO i Roskilde, som de fleste, der kører forbi Roskilde ad motorvejen,  kender. Her ligger ARGO´s store nye energitårn, der ligner en kæmpekatedral i stål .
ARGO, der i dag importerer affald, har gjort kraftige indsigelser mod nedlægningen af værket, fordi det er så moderne. 
Verdens bedste teknologi
Da man i slutningen af 90érne besluttede, at affald i Danmark ikke måtte henligge på lossepladser, blev der opbygget en kæde af kommunalt ejede forbrændingsanstalter med meget moderne  teknologi udviklet af bl.a. Vølund i Esbjerg.  
Danmark er det land i verden, hvor affald brændes af og bruges til fjernvarme og strøm på den miljømæssigt mest hensigtsmæssige måde. 
De borgerlige partier er gået med i affaldsaftalen, fordi den har imødekommet Dansk Industris krav om, at behandlingen af det kommunale affald kommer i udbud, så private virksomheder købe og bruge det.  
Desuden står der i aftalen, at hvis ikke kommunerne kommer med en tilfredsstillende nedlægningsplan, så vil den resterende affaldsforbrænding i Danmark komme i udbud, og det har også tilskyndet de borgerlige partier. 
Det sidste er der dog ikke udsigt til. Kommunerne vil nemlig ikke afgive forbrændingsanstalterne. [/vc_column_text][vc_column_text el_class=”fact-box” css=”.vc_custom_1611558285683{margin-top: 40px !important;margin-bottom: 40px !important;padding-top: 4% !important;padding-right: 4% !important;padding-bottom: 4% !important;padding-left: 4% !important;background-color: #ffce00 !important;}”]

Fakta

1. Import af restaffald giver en miljøfordel for Danmark ved at spare biomasse eller ved at fortrænge fossilt brændsel og derved spare udledning af op til 267 kg CO2 pr. ton affald
2. Import af restaffald giver lavere priser til de danske forbrugere
De eksporterende landes kommuner og affaldsselskaber betaler høje priser til de danske affaldsselskaber for at modtage restaffaldet. Det giver besparelser for de danske forbrugere.  
3. Import af restaffald forbedrer den danske samfundsøkonomi
Når danske anlæg importerer restaffald, modtager de danske anlæg penge for brændslet. Når man modtager penge for at importere noget, svarer det økonomisk til at eksportere. Når Danmark importerer andre former for brændsel, så koster det penge, og denne omkostning sparer samfundet, når der følger betaling med restaffaldet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?