V-profil vil kulegrave ordning til støjramte i Skrydstrup

Foto: Forsvarsgalleriet
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

V-profil vil kulegrave ordning til støjramte i Skrydstrup

Naboerne til Flyvestation Skrydstrup skal have kompensation for deres støjgener, men må ikke se notatet fra Kammeradvokaten, der ligger til grund for modellen. Det er kritisabelt, mener Venstres folketingsmedlem Hans Christian Schmidt. Han frygter, at vigtige juridiske forbehold er udeladt af ministeriets arbejde med loven.
Af Kasper Junge Wester
15. november sidste år indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om den såkaldte kompensationsmodel, der udstikker rammerne for, hvordan knap 1600 naboer til Flyvestation Skrydstrup kompenseres for støjgener i forbindelse med indfasningen af de nye F-35-kampfly. De berørte boligejere savner dog klarhed om aftalens juridiske grundlag.
Aftalen har givet anledning til stor utilfredshed blandt boligejerne i området, fordi den skelner skarpt mellem boligejere i den røde zone, hvor støjgenerne bliver værst, og boligejere i den gule zone, som bor i mindre støjbelastede områder. I den hårdt belastede røde zone får boligejerne mulighed for at sælge deres bolig til staten, mens man i den gule zone tilbydes en på forhånd fastlagt kompensation, uanset hvor tæt på den røde zone man bor. Samtidig giver aftalen ikke mulighed for, at boligejerne kan få en individuel prøvning af eventuelle erstatningskrav, uden at de må lægge sag an mod staten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6515″ img_size=”large” add_caption=”yes”][vc_empty_space height=”23px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Forsvarsministeren vil ikke dele centralt notat
Både før og efter aftalens indgåelse har naboerne til Flyvestation Skrydstrup forsøgt at få indsigt i det juridiske grundlag for aftalen. Et juridisk forarbejde, som Kammeradvokaten har stået for. Af udkastet til lovforslaget om udbygning af flyvestationen står der kun, at spørgsmålet om erstatning ”skal vurderes efter de almindelige naboretlige regler, som er udviklet gennem mange års rets- og taksationspraksis.”
Af selve aftaleteksten fremgår det imidlertid, at ”det er Forsvarsministeriets vurdering, at der i forbindelse med støjgener fra F-35- kampflyene ikke vil være tale om ulemper, der generelt overstiger den såkaldte naboretlige tålegrænse.”
Da den naboretlige tålegrænse ikke vurderes at være overskredet, har naboerne til Flyvestation Skrydstrup ingen juridisk ret til erstatning, og derfor er det ene og alene et udtryk for politisk velvilje, at man i det hele taget udbetaler kompensation, udtalte forsvarsminister Trine Bramsen (S) på et samråd i Folketingets Forsvarsudvalg den 30. januar.
Om Kammeradvokatens notat ud over naboretten indeholder juridiske overvejelser, der kunne være til boligejernes fordel, er det ikke muligt at få indsigt i. Det falder blandt andre Hans Christian Schmidt (V) for brystet:
”Derfor spurgte jeg ministeren på det samråd, jeg indkaldte hende i, om hun ikke godt ville udlevere notatet. Jeg er sikker på, at det ville give en ro blandt borgerne. Så kunne de enten konstatere, om de var enige med hende eller ej, men det ville i hvert fald være dem selv, der fik lov at vurdere det. Det ville hun ikke. Det kunne hun ikke se nogen grund til,” siger han.
Kammeradvokaten opstiller en række forbehold
Undervejs i det omtalte samråd gav forsvarsminister Trine Bramsen forsvarsudvalgets medlemmer mulighed for at læse Kammeradvokatens notat ved at troppe op i Forsvarsministeriet. Den mulighed benyttede Hans Christian Schmidt sig af, og gennemlæsningen har kun overbevist ham yderligere om vigtigheden af, at de berørte parter får lov at læse notatet.
”Omdrejningspunktet i det hele er jo, ifølge ministeren, at Kammeradvokaten klart og entydigt siger, at hun ikke kan gøre andet, end det hun gør. Det kan jeg overhovedet ikke finde belæg for i det responsum, Kammeradvokaten har lavet. Overhovedet ikke,” fortæller han.
Hans Christian Schmidt peger på, at Kammeradvokaten i notatet netop opstiller en række forbehold, som aftaleparterne og de berørte boligejere ikke er bekendt med og derfor ikke kan reagere på. Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer har på eget initiativ tidligere søgt aktindsigt i korrespondancerne mellem Forsvarsministeriet og Kammeradvokaten, men fået afslag under henvisning til, at lovforslaget endnu ikke er fremsat i Folketinget.
”Jeg mener selv, at jeg kan læse indenad, og jeg kan ikke se, at man kommer frem til noget klart og entydigt. Alle de forbehold, Kammeradvokaten tager, fortæller alt om, at Kammeradvokaten hverken er klar eller entydig,” siger Hans Christian Schmidt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4571″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4839″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6099″][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.