Vind og sol er variable energikilder – de kan ikke stå alene.
Her er grundene…

Der er stor opmærksomhed på vores energiforsyning lige nu på grund af gaskrisen og de stærkt stigende priser på elektricitet. Det bliver fra politisk side understreget, at vi bør gøre os uafhængige af gas, olie og kul hurtigst muligt, for ikke igen at havne i en tilsvarende situation.
Hør artikel

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?